Blogi: Suomi uutena kotimaana ry edistää kotoutumista yhteisen tekemisen merkeissä

25.8.2019

Scroll down for English

SUK ry:n postikorttityöpaja.

Vuoden 2013 alussa perustettiin Suomi uutena kotimaana -nimeä kantava yhdistys tarkoituksenaan edistää Suomessa asuvien virolaisten kotoutumista sekä tukea heitä itsenäisessä selviytymisessä ja sosiaalisten ongelmien selättämisessä. Vaikka alkuperäiset perustajajäsenet ovat vaihtuneet, jatkaa yhdistys edelleen työtään maahanmuuttajien sekä kantaväestön kanssakäymisen ja vuorovaikutuksen edistämiseksi.

Suomi uutena kotimaana ry järjestää monipuolisesti erilaista toimintaa virolaisille maahanmuuttajille, kuten suomen kielen opetusta kolmella eri taitotasolla. Viime vuonna www.finnishcourses.fi kautta opetusryhmät avattiin myös muille maahanmuuttajille. Mahdollisuus opiskella suomen kieltä virolaisten kanssa on muiden maahanmuuttajien keskuudessa otettu yhdistyksen puheenjohtajan mukaan hyvin ja aktiivisesti vastaan.

”Kerran kuukaudessa järjestämme Moniheli ry:n ja STEA:n rahoituksella myös matalan kynnyksen tapaamisia yhdessä muiden maahanmuuttajayhdistysten kanssa. Joka kerta pyrimme järjestämään tapahtuman eri maahanmuuttajaryhmän kanssa. Laitamme yhdessä ruokaa, opimme toistemme tapa- ja ruokakulttuurista, puhumme suomea ja solmimme ystävyyssuhteita. Jokaiseen tapahtumaan kuuluu myös pieni askarteluhetki, jossa askartelemme pieniä lahjoja, esimerkiksi kortteja ja koruja paikallisille ikäihmisille lahjaksi palvelutaloihin”, puheenjohtaja Heidi Alander kertoo Suomi uutena kotimaana ry:n toiminnasta.

”Palvelutalojen lisäksi olemme vierailleet Eduskuntatalossa, Eesti Majassa ja osallistuneet yhteistyössä Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen kanssa keväisin ja syksyisin luontoretkille. Olemme olleet myös mukana Maailma kylässä ja Kaikkien Vaalit -tapahtumissa. Järjestämme jäsenillemme infotilaisuuksia ajankohtaisista aiheista, esimerkiksi asioinnista Suomessa, työoikeuksista, eläkesäännöksistä, opiskelumahdollisuuksista ja yhdistystoiminnasta.”

”Kerran kuukaudessa järjestämme Moniheli ry:n ja STEA:n rahoituksella myös matalan kynnyksen tapaamisia yhdessä muiden maahanmuuttajayhdistysten kanssa. Joka kerta pyrimme järjestämään tapahtuman eri maahanmuuttajaryhmän kanssa. Laitamme yhdessä ruokaa, opimme toistemme tapa- ja ruokakulttuurista, puhumme suomea ja solmimme ystävyyssuhteita. Jokaiseen tapahtumaan kuuluu myös pieni askarteluhetki, jossa askartelemme pieniä lahjoja, esimerkiksi kortteja ja koruja paikallisille ikäihmisille lahjaksi palvelutaloihin”, puheenjohtaja Heidi Alander kertoo Suomi uutena kotimaana ry:n toiminnasta.

© HBL

”Palvelutalojen lisäksi olemme vierailleet Eduskuntatalossa, Eesti Majassa ja osallistuneet yhteistyössä Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen kanssa keväisin ja syksyisin luontoretkille. Olemme olleet myös mukana Maailma kylässä ja Kaikkien Vaalit -tapahtumissa. Järjestämme jäsenillemme infotilaisuuksia ajankohtaisista aiheista, esimerkiksi asioinnista Suomessa, työoikeuksista, eläkesäännöksistä, opiskelumahdollisuuksista ja yhdistystoiminnasta.”

Yhdistys on tehnyt runsaasti yhteistyötä eri tahojen kanssa, muun muassa Suomi-Viro ystävyysliiton, Finn-Mamun, Suomi-Marokko ystävyysseuran, Suomessa asuvat Kongolaiset yhdistys ry:n, Liberialaisyhdistyksen ja Suomi-Syyria ystävyysseuran sekä Punavuoren vastaanottokeskuksen turvapaikanhakijoiden kanssa. Suunnitteilla on yhteistyö Emmaus kirpputorien vapaaehtoisten työntekijöiden ja Helsingin seurakuntien kanssa sekä jatkaa ja syventää yhteistyötä Helsingin ikäihmisten palvelukeskusten, Uudenmaankadun vastaanottokeskuksen ja Monihelin muiden jäsenjärjestöjen kanssa.

Monihelin jäsenjärjestönä yhdistys on ollut vuodesta 2014 alkaen. Tärkeimpänä etuna verkostoon kuulumisessa Alander mainitsee tarjotun tietotaidon sekä kontaktit muiden järjestöjen kanssa. Monihelin jäsenjärjestöavustusta yhdistys on saanut vuonna 2018 ja 2019, jolla rahoitetaan tällä hetkellä kielikahvila-ruuanlaittotoimintaa.

”Jäsenjärjestöavustus on mahdollistanut hauskan tekemisen järjestämisen jäsenillemme ja lisännyt jäsenmäärää. Toiminta on tuonut yhdistykselle tunnettavuutta ja avustus on mahdollistanut yhteistyön erilaisten toimijoiden kanssa.”

Monihelin verkostoa Suomi uutena kotimaana ry kehittäisi edustamalla positiivisesti Moniheliä ja sen arvoja sekä lisäämällä yhteistyötä eri maahanmuuttajayhdistysten ja maahanmuuttajien kanssa toimivien tahojen kanssa.

Entä miltä näyttää järjestön oma tulevaisuus?

”Jatkamme jo aloitettuja suomen kielen kursseja – kieli on silta yhteiskuntaan”, Alander sanoo.

”Suunnitelmassamme on laajeneminen, yhteistyö Espoon ja Vantaan virolaisyhdistysten ja muiden virolaistoimijoiden kanssa. Monihelin jäsenjärjestysavustuksella järjestetyt tapahtumat ovat antaneet Suomi uutena kotimaana ry:lle näkyvyyttä ja sen kautta tunnettavuutta ja olemme saaneet jo muutamia esiintymispyyntöjä. Uskomme, että pystymme luomaan verkoston, joka toimii kaksipuolisena kotouttajana ja vertaistoimijana.”

- Mariam Colley

Suomi uutena kotimaana ry Facebookissa
www.suomiuutenakotimaana.com

Blog: Suomi uutena kotimaana ry promotes integration by doing together

Heidi Alander ja Finn-Mamu ry:n puheenjohtaja Hewida Ahmed.

At the beginning of 2013, an association called Suomi uutena kotimaana ry was established to promote the integration of Estonians living in Finland and to help them cope independently and address their social issues. Although the original founding members have changed, the association continues its work to promote interaction and interaction between immigrants and the Finnish population.

Suomi uutena kotimaana ry organizes a wide range of activities for Estonian immigrants, such as teaching Finnish at three different skill levels. Last year, through www.finnishcourses.fi, the groups have also been opened to other immigrants. According to the chairperson of the association, the opportunity to study Finnish with Estonians has been well and actively welcomed by other immigrants.

“Once a month, we also organize low-threshold meetings with other immigrant associations, funded by Moniheli and STEA. We try to organize an event with a different immigrant group. We cook together, learn about each other's customs and cuisine, speaking Finnish and making friends. Each event also includes a small craft moment where we craft small gifts, such as cards and jewelry for the local elderly as a gift to the service center” says Heidi Alander, the chairman of the Suomi uutena kotimaana Ry organization.

“In addition to assisted living facilities, we have visited the Parliament House, Eesti Maja and participated in nature trips in the spring and autumn in cooperation with the Helsinki Nature Conservation Association. We have also been involved in World Village Festival and Kaikkien Vaalit / Our election activities. We organize information events for our members on current topics such as business in Finland, labor law, pension provisions, study opportunities, and nonprofit activities.”

The association has cooperated extensively with organizations such as Suomen Viro-yhdistysten liitto ry, Finn-Mamu ry, Suomi-Marokko ystävyysseura, Suomessa asuvat kongolaiset yhdistys ry, Liberialaisyhdistys and Suomi-Syyria ystävyysseura, and the asylum seekers at the Punavuori Reception Center. Cooperation with Emmaus Flea Market volunteers and Helsinki parishes is planned, and will continue and deepen with the Helsinki Senior Citizens' Service Center, the Uusimaa Reception Center and other member organizations of Moniheli.

The association has been a member of Moniheli since 2014. Alander mentions that the most important benefits of being a member of the network are the know-how provided and the contacts with other organizations. The association has received the Moniheli grant in 2018 and 2019, which currently finances language café-cooking activities.

“The Moniheli grant has made it fun for our members and has attracted new ones. The activities have raised the profile of our association and the grant has made it possible to cooperate with various actors.”

Suomi uutena kotimaana would develop the Moniheli network by being a positive and visible example of Moniheli and its values and by increasing cooperation with various immigrant associations as well as organizations working with immigrants.

What does the organization's future look like?

“We will continue the Finnish language courses we have already begun - language is a bridge to society,” Alander says.

“We have plans for expansion, cooperation with the Estonian associations in Espoo and Vantaa and other Estonian actors. The events organized with the Moniheli membership grant have given Suomi uutena kotimaana visibility and through it, we have already received a few invitations to present our activities. We believe that we will be able to create a network that will act as a two-way integrator and peer actor.”

- Mariam Colley, translation by Fatimzahra Sefiani

Suomi uutena kotimaana ry on Facebook
www.suomiuutenakotimaana.com

Lue Monihelin muut uutiset tästä
Read Moniheli's other news here