Katto-toiminta: Asunnottomien yötä vietettiin jälleen 17. lokakuuta Helsingissä ja ympäri Suomea, tänä vuonna teemana on Varjojen naiset. Lue järjestöjen yhteinen kannanotto tästä!

17.10.2019

The Night of the Homeless was held in Finland on 17th of October on United Nations day against poverty and social exclusion. This years theme focused on homeless women.

Scroll down for English

17.10 vietettiin asunnottomien yö:tä, jonka teemana tänä vuonna oli Varjojen naiset. Monihelin Katto-toiminnan ja Nuorten turvatalo, Punainen Risti Kotipolku-hankkeen yhteisellä teltalla tarjoilimme teetä ja baklavaa.

Suomessa oli vuonna 2018 yli 1 200 yksinelävää asunnotonta naista. Asunnottomat naiset altistuvat monenlaiselle hyväksikäytölle, ja kokemukset väkivallasta ovat yleisiä. Maahanmuuttajataustaisten naisten kohdalla kielitaidon ja tiedon puute Suomen palvelujärjestelmästä hankaloittavat avun hakemista. Asunnottomuuden ennaltaehkäisyssä on tärkeää tarjota matalan kynnyksen palveluita ja antaa tietoa saatavilla olevista palveluista eri kielillä.

Helsingin Asunnottomien yön järjestäjät vaativat, että asunnottomuuden ennaltaehkäisyn kannalta merkittävässä asemassa olevan asumisneuvonnan toimivuus on varmistettava. Asumisneuvonnan muuttamisen lakisääteiseksi pitäisi varmistaa, että palvelu on tarjolla kaikille. Toimijat ilmaisevat kuitenkin huolensa, että hallitusohjelman lupauksista huolimatta kuntien sitoutuneisuus ja resurssit eivät ole riittäviä. Heikoimmassa asemassa olevat palveluntarvitsijat kääntyvät helpommin matalan kynnyksen periaatteella toimivien asumisneuvojen puoleen. On myös otettava huomioon maahanmuuttajien erityistarpeet tarjoamalla palveluita selkosuomeksi ja eri kielillä.

Lue kannanotto tästä

Lue lisää Katto-toiminnasta tästä.

The Night of the Homeless was held in Finland on 17th of October on the United Nations' Day against poverty and social exclusion. This year's theme focused on homeless women. In Finland, there are about 5500 homeless persons, of which 4800 are living alone. Over 3600 of them are men, and over 1200 are women. The number of women experiencing homelessness is expected to be significantly higher, as hidden homelessness is more common among women.

Moniheli's Katto-program attended the main event in Sörnäinen, Helsinki and shared a tent in collaboration with Finnish Red Cross's Kotipolku-project. They also co-signed the statement from the Night of the Homeless network, which you can read in Finnish here

Read more about Katto program here.Lue Monihelin muut uutiset tästä
Read Moniheli's other news here