Uutiset | News

Monihelin Kevätkokous pidettiin syksynä verkossa

Moniheli's Spring General Assembly was held in the autumn online

OmaPolku: Uudet vertaisohjaajat ja syksyn vertaistoiminta alkaa!

Omapolku: New peer tutors and the autumn peer support activities will begin!

Monihelin kannanotto valtiovarainministeriön sosiaali- ja terveysjärjestöjen leikkauksiin​ - ​Koronatalkoissa järjestöjä ei saa unohtaa

Valtiovarainministeriön budjettiesityksessä sosiaali- ja terveysjärjestöiltä aiotaan ensi vuonna leikata peräti 127 miljoonaa euroa. Tämä on 33 prosenttia rahoituksesta tähän vuoteen verrattuna. Tämä…

Monihelin hallituksen julkinen lausunto

Public statement from Moniheli Board

Hae järjestöassistentiksi/-koordinaattoriksi 2.8. mennessä!

Moniheli is looking for an association association/coordinator, apply by August 2nd (only in Finnish)

Monihelin uutena toiminnanjohtajana aloittaa 3.8.2020 Abdirahim "Husu" Hussein

The new Executive Director for Moniheli from the 3rd of August, 2020 is Abdirahim "Husu" Hussein

OmaPolku: Hae omakieliseksi vertaisohjaajaksi 31.5.2020 mennessä!

OmaPolku: Apply for the position of native-language peer tutor by 31.5.2020!

Yhteistyö on avain pienten järjestöjen selviämiseen poikkeusaikana ja sen jälkeen

Cooperation is the key to the survival of small organizations during and after these exceptional times

Katto-toiminnan uudet työntekijät auttavat koronaviruksen takia asumisen ongelmissa ja asunnonhaussa puhelimitse, sähköpostitse ja Facebookin chatissa

Katto program’s new staff help with housing problems and housing applications over the phone, e-mail ja Facebook chat an act of caution to prevent the spreading of corona virus

Hae Moniheli ry:n toiminnanjohtajaksi 21.4. mennessä!

Moniheli is looking for a new Executive Director. Apply by April 21th (only in Finnish)

Lue Monihelin uusista maaliskuussa käynnistyneistä hankkeista!

Read about Moniheli's new projects initiated in March!

Monihelin henkilökunta tekee töitä etänä koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi

Moniheli staff is working remotely to prevent the spreading of corona virus

Naisten voimaannuttaminen, työllistyminen ja kulttuurien väliset kohtaamiset esillä Moniheli-avustuksen 2020 projekteissa – tutustu niihin tästä

Women's empowerment, employability and intercultural encounters prominently featured in the 2020 Moniheli Grant projects - find out more here

Monihelin kevät 2020 on täynnä tapahtumia ja toimintaa! Tutustu päivitettyyn ohjelmaamme tässä

Moniheli's Spring 2020 is full of events and activities! Discover our updated programme here

Katto-toiminnan työntekijät kirjoittivat raportin maahanmuuttajien asunnottomuudesta

Katto program's employees have written a report on migrant homelessness

Katto-toiminta: Tiedätkö asumisen eri tavoista eri kulttuureissa? Tutustu koulutukseen ja tilaa koulutus omalle järjestöllesi!

Katto-program: Do you know about cultural differences in housing? Get to know Katto's training and order one for your organisation! (only in Finnish)

Uusi opas Etnisten suhteiden neuvottelukunnalta (ETNO): Tietoa koulukiusaamisesta vieraskielisille vanhemmille (selkosuomi, venäjä, somali)

New guide from the Advisory Board for Ethnic Relations ETNO: Information on school bullying for the foreign-language speaking parents (available in Simple Finnish, Somali and Russian)

Tapahtuma: Tutustu järjestöjen avustusmahdollisuuksiin ja verkostoidu rahoittajien ja alan toimijoiden kanssa Järjestöjen rahoitusinfossa 12.2. klo 16.30-19 - ilmoittautuminen on auki

Event: Discover funding opportunities for associations and network with funders and other actors in the field at Funding info for associations on Feb 12 at 16:30-19 - registration is open

Kuukauden jäsenjärjestö: HEED ry edistämässä terveyttä, koulutusta ja kotoutumista

Member association of the month: HEED ry promoting health, education and integration Scroll down for English HEED ry: n tavoitteena on edistää maahanmuuttajien, etenkin afrikkalaisten…

Tapahtuma: Monikulttuurista itsenäisyyspäiväjuhlaa vietettiin 6.12. Maunula-talossa

Event: The Multicultural Independence Day Celebration was held on December 6th in Maunula House

Uudempia
Vanhempia