Uutiset | News

Etnisten suhteiden neuvottelukunnan (Etno) julkilausuma: Ilman huoltajaa turvapaikkahakijoina tulleiden alaikäisten hyvinvointi — perheenyhdistäminen ja jälkihuolto.

Declaration of the Advisory Board for Ethnic Relations (Etno): Wellbeing of minors who have arrived in Finland as unaccompanied asylum seekers – family reunification and aftercare

Monihelin nettisivut uudistuivat - anna palautetta ja voita elokuvaliput

What do you think of Moniheli's new website? Let us know and win a cinema ticket!

Blogi: Suomi uutena kotimaana ry edistää kotoutumista yhteisen tekemisen merkeissä

Blog: Suomi uutena kotimaana ry promotes integration by doing together

Työ- ja elinkeinoministeriön tietopaketti maahanmuutosta ja kotouttamisesta on julkaistu

Tietopaketin tavoitteena on antaa viimeisimpään tilasto- ja tutkimustietoon perustuva yleiskuva Suomeen suuntautuvasta maahanmuutosta ja kotouttamisesta, tämän hallituskauden (2015-2019) aikaisista…

ETNO kutsuu mukaan yhteiskunnan eri toimijat vahvistamaan naisten osallisuutta ja kotoutumista

ETNO korostaa sukupuolivaikutuksien arvioinnin tärkeyttä niin kotoutumistoimenpiteissä, naisiin kohdistuvan väkivallan ennaltaehkäisyssä ja uhrien auttamisessa, sekä osallistamis- ja…

Torilla tavataan! Meet you at the market place!

Moniheli on mukana Valtiovarainministeriön Avoimen hallinnon toimikunnassa. Moniheli is participating in the Ministry of Finance's committee of Open Government. (English below) Tule mukaan Avoimuuden…

EMN-tutkimus: Kolmansien maiden kansalaisten työmarkkinoille pääsy EU:ssa - Suomen kansallinen raportti julkaistu

Tutkimus antaa yleiskuvan Suomen yleisestä kotouttamispolitiikasta ja työmarkkinoille pääsyä edistävästä politiikasta. The survey gives an overview of Finland's overall integration policy and the…

Koulutukselle vaaditaan kansallista tasa-arvo-ohjelmaa

Keväästä 2016 kiertänyt tasa-arvon viestikapula luovutetaan tänään iltapäivällä eduskuntapuolueille. Viestin ideana oli herättää keskustelua keinoista, joilla voidaan turvata maamme koulutuksellinen…

Suomalaisen ja armenialaisen runouden äärellä

Viime marraskuussa tarkasteltiin suomalaista ja armenialaista runoutta Q-Teatterin ainutlaatuisessa tapahtumassa. 25.11.2018 pidettiin Q-Teatterissa, Helsingissä, hieno kulttuuritapahtuma, joka kantoi…

Strukturoimaton haastattelu maahanmuuttajanaisten ja -tyttöjen ilokaasun käytöstä on julkaistu

Maahanmuuttajanaisten päihteiden väärinkäyttö on lisääntynyt huolestuttavasti MPMTO:n tekemien havaintojen mukaan. Haastattelun tavoitteena oli myös ottaa selvää, minkälaisia haittavaikutuksia…

Syyskokous 17.11. ja vaalien tulokset

Nov 17 Autumn General Assembly and election results Kokouksessa hyväksyttiin tulevan vuoden toimintasuunnitelma ja budjetti. Toimintasuunnitelmassa painotetaan jäsenyhdistysten osaamisen kehittämistä,…

Kutsu taiteilijavalintojen julkistamistilaisuuteen ja paneelikeskusteluun

Taiteilijoilla on tärkeä rooli ja tehtävä kansakuntiensa identiteetin muovaamisessa, kehittämisessä ja ilmaisemisessa. Mutta mitä kuuluu Euroopan romanitaiteilijoille? Romanit ovat Euroopan suurin…

Vastine: Maahanmuuttajien työmarkkina-asemaa ei tule huonontaa entisestään

Yle uutisoi 24.10.2018 talousnobelisti Bengt Holmströmin ehdotuksesta, jossa työnantajille annettaisiin mahdollisuus maksaa ulkomailta tulleille työntekijöille työehtosopimusten minimitason alittavaa…

Järjestöt Asunnottomien yönä: Asunnottomuuden hoito ja ennaltaehkäisy vaativat toimivia sosiaali- ja terveyspalveluita

Helsingin Asunnottomien yön järjestäjät ovat huolissaan siitä, etteivät asunnottomat ja muut haavoittuvassa asemassa olevat saa yhdenvertaisesti tarvitsemiaan sosiaali- ja terveyspalveluja.…

Marcel & Rami Khalife, feat. Aymeric Westrich suomalais-arabialaisilla festivaaleilla

جمعية الصداقة الفنلندية السورية Suomi-Syyria Ystävyysseura ry aikoo syksyllä järjestää 21.10.2018 klo 19.00 Helsingin Savoy -teatterissa Marcel Khalife -konsertin. Voit hankkia liput netistä tai ostaa…

Oletko viharikoksen uhri? Uhrin läheinen? Silminnäkijä?

Uskontojen yhteistyöjärjestö USKOT-foorumi kerää parasta aikaa yhteistyössä Rikosuhripäivystyksen (RIKU) kanssa uhrien, uhrien läheisten ja silminnäkijöiden ilmoituksia Suomessa tapahtuneista…

Tule harjoittelijaksi tuottamaan Moninainen Suomi -teltan ohjelmaa Maailma kylässä -festivaaleilla

Become an intern to produce programme for the Diverse Finland tent at the World Village Festival Oletko reipas ja järjestelmällinen? Kiinnostaako monikulttuuri- ja maahanmuuttajajärjestökenttä?…

Moniheli etsii Katto-hankkeeseen projektityöntekijää perhevapaan sijaiseksi

Haku päättyy 12.3. klo 16. Monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkosto Moniheli hakee Katto-hankkeeseen projektityöntekijää perhevapaan sijaiseksi ajalle 15.5.2018-28.2.2019. Haku päättyy 12.3.2018 klo…

Kuntademokratiaindikaattorit 2017: Kuntademokratia toimii mutta vuorovaikutuksessa on parannettavaa

Municipal democracy indicators report 2017 published (In English below) Oikeusministeriö järjesti 22.2.2018 tilaisuuden, jossa julkistettiin Kuntademokratiaindikaattorit 2017 -tutkimus. Tutkimuksessa…

Moniheli piti syksyn yleiskokouksen la 25.11.2017 - katso tulokset

Moniheli held its Autumn GA on Sat, Nov 25 - election results Monihelin syyskokous hallitusvaaleineen pidettiin lauantaina 25.11.2017. Kokouksessa oli 17 jäsenyhdistystä edustettuna äänioikeutetun…

Uudempia
Vanhempia