Uutiset | News

Monihelin kuntavaalitavoitteet 2021- muutoksia, jotka haluamme nähdä tulevina vuosina kunnan tasolla.

Objectives of Moniheli for the Municipal Elections in 2021 . Changes we would like to see at the municipal level.

Kaikkien Vaalit - Kiertueen ohjelma | Our Election - Tour programme

Kiertueen aikataulusta näet vaalipaneelien päivämäärät ja tapahtumien järjestäjät. Päivitämme yksityiskohtia lähitulevaisuudessa ja ilmoitamme tapahtumista. In the tour schedule, you can see the dates…

Kaksi työpaikkaa auki DigiUp-hankkeessa, hae 14.4. mennessä!

Two vacancies open in the DigiUp project. Apply by April 14th!

Kaikkien Vaalit -kampanja: Miten yksilö, järjestöt ja kunnat voivat edistää maahan muuttaneiden äänestysaktiivisuuden?

Kaikkien Vaalit (Our Election) campaign: How can individuals, associations and municipalities encourage immigrants to vote?

Ensimmäiset kotoutumisen Yhteistyömessut toivat verkostoitumisen takaisin verkkotilaisuuksiin

The first Cooperation Fair for integration brought back networking in an age of online meetings

Terkku-hankkeessa uutta sanastoa naistentaudeista ja synnytyksistä arabiankielisille!

Terkku-project: New vocabulary of gynecology and childbirth for Arabic speakers!

Moniheli on valittu Työ- ja elinkeinoministeriön Kotouttamisen Osaamiskeskuksen Seurantaryhmään 2021-2023

Moniheli has been selected for the monitoring group of the Ministry of Economic Affairs and Employment's Centre of Expertise in Immigrant Integration for 2021-2023.

Uudet COVID 19 rajoitukset Suomessa 25. helmikuuta 2021

New restrictions of COVID19 in Finland February 25th 2021

Jäsenjärjestö, hae Moniheli-avustusta toiminnallesi 31.3. mennessä!

Member association, apply for the Moniheli Grant for your activities by March 31st!

OmaPolku-hanke: Kohti koulutusmahdollisuuksien yhdenvertaisuutta

OmaPolku project: toward more equality of education opportunities

Silpomisen vastainen päivä 6.2.2021

International Day of Zero Tolerance for Female Genital Mutilation 6.2.2021

Monihelin toiminnanjohtaja piti kumppanuuspäivän avauspuheenvuoron

Moniheli's Executive Director held an opening speech at the partnership day

Toivotamme rauhallista juhlan aikaa ja menestyksekästä uutta vuotta 2021!

We wish you a peaceful celebration time and a successful New Year 2021!

Tutustu Monihelin kevätohjelmaan 2021!

Moniheli's spring program 2021 is here!

Community work, hate crime reporting and languages as solutions to integration challenges - watch the Integration 2020 pitches from associations here

Yhteisötyö, viharikosten raportointi ja kielet ratkaisuina kotoutumisen haasteisiin - katso Integration 2020 -tapahtuman järjestöjen hissipuheet tässä

Tule mukaan ensi vuoden toiminnan suunnitteluun - ehdota teemoja ja puheenvuoroja vuoden 2021 järjestöklubeihin!

Plan with us next year's activities! Propose themes and talks for the 2021 Associations' Clubs

Hae OmaPolku-hankkeen projektikoordinaattoriksi 1.12. mennessä!

Apply as a project coordinator for the OmaPolku project by 1.12.!

Monihelin syyskokous pidettiin ensimmäistä kertaa hybriditilaisuutena, lue tästä verkoston vaalien tulokset

Moniheli held its first hybrid Autumn General Assembly, find out about the results of its elections here

OmaPolku-hanke etsii somalinkielistä vertaisohjaajaa

OmaPolku project is looking for a Somali-speaking peer tutor

Moniheli etsii viestintäavustajaa (työkokeilu)

Moniheli is looking for a Communications Assistant (work tryout)

Vanhempia