Työmme | Our work

Monihelin toiminnan tavoite on parantaa Suomen yhteiskunnan tasa-arvoa tarjoamalla maahan muuttaneille yhdenvertaisia mahdollisuuksia osallistua yhteiskuntaan. Toimimme tämän eteen tukemalla jäsenjärjestöjämme eri palveluilla, tekemällä vaikuttamistyötä/edunvalvontaa heidän kanssa ja puolesta sekä erilaisten hankkeiden ja toimintojen kautta. Tutustu Monihelin toimintaan alla!

The goal of Moniheli's activities is to improve equality in the Finnish society by offering to immigrants better opportunities to take part in it. We carry out this mission by supporting our member associations with a wide range of services, by representing them and themselves in our advocacy work, and through different projects and activities. Find out what we do below!