Vertaistuella onnistuneeseen kotoutumiseen -hanke

 

Vertaistuella onnistuneeseen kotoutumiseen -hanke

Vuoden 2016 loppuun asti kestävä, työ- ja elinkeinoministeriön rahoittaman Vertaistuella onnistuneeseen kotoutumiseen -hanke tukee neljän maahanmuuttajayhdistyksen vertaistukitoimintoja. Hankkeen tavoitteena on edistää kotoutumista, voimaannuttaa maahanmuuttajayhdistysten toimintaa sekä levittää hyviä vertaistukimalleja eteenpäin. Vertaistukitoimintoja pyritään myös jalkauttamaan osaksi kaupunkien virallisia, jo olemassa olevia kotouttamistoimintoja.

Mukana olevat neljä maahanmuuttajajärjestöä ovat Palace and Cultural Network  - PACUNET, Suomen kurdiyhdistysten liitto – Suomen Kurdiliitto, Mankot ry ja Khintemahanmupa ry eli Kansainvälinen Humanitaarinen Integroiva Maahanmuuttajien ja Pakolaisten Ry. Hankkeen aikana toteutettavista vertaistukitoiminnoista tullaan tiedottamaan Veto-verkoston sivuilla. Hanketta Monihelissä koordinoi Margareta Tahvanainen.Succesful Integration through Peer Support - Project

The project titled ”Vertaistuella onnistuneeseen kotoutumiseen” (eng.: ”successful integration through peer support”) supports 4 migrant organisations in their peer support activities. The project is funded by the Ministry for Employment and the Economy and will run until the end of 2016. The project’s objective is to promote integration, empowerment, migrant associations‘ action as well as the dissemination of models of good practice. Moreover, it is sought to make peer support a part of the Cities‘ official, already existing integration efforts.

Four migrant associatons are involved in this project: Palace and Cultural Network – PACUNET, Suomen kurdiyhdistysten liitto – Suomen Kurdiliitto, Mankot ry and Khintemahanmupa ry – Kansainvälinen Humanitaarinen Integroiva Maahanmuuttajien ja Pakolaisten Ry. Information on the implemented peer support activities will be uploaded on the website of Veto-verkosto during the time of the project. The project is coordinated by Margareta Tahvanainen.