Verkko-hanke | Verkko project

Verkko – vertaistukea kotoutumiseen -hanke

 

Verkko – vertaistukea kotoutumiseen -hanke on vuoden 2017 loppuun asti toteutettava työ- ja elinkeinoministeriön rahoittama ja Moniheli ry:n koordinoima hanke. Hankkeessa vahvistetaan maahanmuuttajajärjestön tekemää kotoutumistyötä. Hankkeessa mukana olevat yhdistykset ovat Vaasan Somalinaisten Kehitys ry, Tampereen Iranilaisten Naisten Kulttuuriyhdistys Aava ry, Suomen Kurdiyhdistysten liitto – Kurdiliitto ry sekä Al-Birr Lähimmäisapu ry. Hankkeen toiminta koostuu koulutuksen ja käytännön toimeenpanon vuorottelusta, jolla pyritään tukemaan yhdistysten vertaistukeen perustuvien kotoutumistoimintojen kehittymistä ja juurtumista. Koulutukset sisältävät yleisen hankehallinnon ohjauksen lisäksi vertaisohjaajien ja vapaaehtoistoiminnan koordinoinnin koulutusosiot. Hankkeen keskeisiä kotoutumistoimintoja ovat vertaistukiryhmät sekä vapaaehtoisten, kuten asiointikavereiden, tuella toteutettava arkielämän tukeminen uudessa kotimaassa. Toimintojen kohderyhmänä ovat kansainvälistä suojelua saavat, alle kolme vuotta Suomessa asuneet ja heistä erityisesti oleskeluluvan vastikään saaneet henkilöt.

Verkko – vertaistukea kotoutumiseen -hankkeen projektikoordinaattorina Monihelissä toimii Margareta Tahvanainen. Jos haluat kuulla lisää Verkko-hankkeesta, ota Margaretaan yhteyttä: margareta.tahvanainen@moniheli.fi, p. 050-3093906.

Hanketta rahoittaa työ- ja elinkeinoministeriön Kotouttamisen osaamiskeskus.

 


 

Verkko – peer support for integration -project

 

Verkko – peer support for integration is a project that will be conducted until the end of 2017 and is funded by the Ministry of Economic and Employment and coordinated by Moniheli ry. The project supports integration work by migrant organisations. The participating organisations are: Vaasan Somalinaisten Kehitys ry, Tampereen Iranilaisten Naisten Kulttuuriyhdistys Aava ry, Suomen Kurdiyhdistysten liitto – Kurdiliitto and Al-Birr Lähimmäisapu ry. The project’s activity consists of education and practical activities that are meant to support the development and strengthening of integration activities that are based on the organisations’ peer support. In addition to general advice about project management and administration, the trainings offer information about the coordination of volunteer and peer support mentor activities. The central elements of the project’s integration activities are peer support groups as well as volunteer-based support for everyday life in the new home country (for example as a “friend” to help with everyday errands). The target group consists of people who have received international protection and have been living in Finland for less than three years; among these, the project is aimed especially at people who have received their residence permit just recently.

Margareta Tahvanainen is the project coordinator of the Verkko – peer support for integration in Moniheli. For more information about the Verkko-project, contact Margareta at: margareta.tahvanainen@moniheli.fi, phone number 050-3093906.

The project is funded by the Centre of Expertise for Integration of the Ministry for Economic Affairs and Employment.