Kielikoulu (Koneen Säätiö)

Koneen Säätiö rahoitti vuosina 2016-2017 Monihelin koordinoimaa ja jäsenjärjestöjen toteuttamaa kielikurssihanketta.

Hanke toteutettiin ajalla 09/2016-05/2017 ja kurssit tapahtuivat Helsingissä, Turussa ja Tampereella. Kurssit sisälsivät perinteisiä kasvotusten kohtaamia kielikursseja sekä yhden verkkokurssihankkeen. Kielikurssit suunnattiin jäsenorganisaatioiden jäsenille ja kaikille kiinnostuneille.

Kaiken kaikkiaan rahoituksella järjestettiin 35 kurssia, joihin osallistui yli 700 osallistujaa.

Kielikursseja järjestivät seuraavat yhdistykset: Venäjänkielisten Keskusjärjestö, Suomi-Sambia Seura (nyania), Non-Residence Nepalese Association (nepalese), Suomen Kurdiliitto (kurdi ja farsi), Suomen Kiinalaisten Allianssi, Nicehearts (suomi), Suomi Uutena Kotimaana (viro ja suomi) and Suomi-Syyria Association (suomi ja Arabia). Hanketta Monihelissä koordinoi Susanne Ritter.

Jäsenorganisaatioiden järjestämät oman kielen kurssit olivat pääsääntöisesti tarkoitettu lapsille.

Omalla kielellä järjestetyt suomen kielen kurssit kohdennettiin lähinnä aikuisille.

Hanke päättyi pieneen juhlaan Maailma kylässä -festivaalilla 29. toukokuuta 2017.  Hankkeessa mukana toimineet järjestöt saivat todistuksen onnistuneesta kurssien toteuttamisesta.

 

The Koneen Säätiö financed by 2016-2017, the language course project were coordinated by Moniheli and implemented by member organisations’.

The project was carried out from 09/2016-05/2017 and took place in Helsinki, Turku and Tampere. The courses included traditional face-to-face language courses as well as one online course project. The language courses were directed at the member organisations‘ members, as well as anyone interested.

All in all was organised and funded more than 35 courses where was participated more than 700 participants.

Language courses were organised by the following associations: Venäjänkielisten Keskusjärjestö, Suomi-Sambia Seura (nyania), Non-Residence Nepalese Association (nepalese), Suomen Kurdiliitto (kurdi ja farsi), Suomen Kiinalaisten Allianssi, Nicehearts (suomi), Suomi Uutena Kotimaana (viro ja suomi) and Suomi-Syyria Association (suomi ja Arabic). The project was coordinated by Susanne Ritter.

The language courses organised by member organisations’ were primarily targeted for children. Finnish language courses arranged in their own language were mainly targeted at adults.

The project was ended in a small celebration at the World Village Festival on 29 May 2017. The participated organizations received a certificate of successful completion of courses.