iCount

 on Moniheli ry:n hallinnoima ja EU:n Kotouttamisrahaston tukema hanke, jonka tavoitteena on parantaa maahanmuuttajien, viranomaisten ja poliittisten puolueiden välistä vuoropuhelua, lisätä tietoa Suomen poliittisesta järjestelmästä ja vahvistaa maahanmuuttajien osallistumista yhteiskunnallisiin asioihin osana kotoutumisprosessia. 

Miksi iCount -hanketta tarvitaan? 

iCount -hankkeen ensimmäinen kausi toteutettiin 6.2012 - 12.2012.  Tuolloin toiminta keskittyi 2012 kuntavaaleihin. Hankkeessa informoitiin äänestysoikeudesta ja äänestämisen merkityksestä kuntavaaleissa. Kohderyhmänä olivat kolmansien maiden kansalaiset. 

Hanke totesi, että maahanmuuttaneet ovat varsin heikosti tietoisia Suomen poliittisesta järjestelmästä. Myös tieto yksittäisen kansalaisen vaikuttamismahdollisuuksista oli puutteellista.

iCount -hankkeen toinen kausi tarttui (1.1.2013-30.6.2014)  juuri tähän kysymykseen. Jatkohankkeessa keskityttiin 

·         poliittisen päätöksentekojärjestelmän avaamiseen, 

·         puolueiden ja maahanmuuttaneiden välisen vuoropuhelun parantamiseen ja 

·         vaikuttamismahdollisuuksista tiedottamiseen,

tavoitteena edistää maahanmuuttaneiden asemaa suomalaisen yhteiskunnan aktiivisina jäseninä. 

iCount -hanke sai EU:n Kotouttamisrahastolta rahoituksen toiminnan jatkamiseksi vielä kolmannen kauden ajan. iCount 3 käynnistyi elokuussa 2014 ja jatkaa vaikuttamistyötä aina kesäkuun 2015 loppuun asti. Vuosina 2014-15 toteutettavan jatkohankkeen aikana siirrytään konkreettiseen, kunnan tasolla toimivan yhteistyömallin kehittämiseen ottaen huomioon edellisten hankevaiheiden sekä onnistuneet että vähemmän ansiokkaasti toimineet kokemukset ja palautteet. Kussakin mukana olevassa kaupungissa toiminta keskitetään tiettyihin maahanmuuttajaryhmiin. Turussa toiminnan varsinaisena kohderyhmänä tulee olemaan kiinalaistaustaiset,  Oulussa sudanilais -ja thaimaalais taustaiset ja Lappeenrannassa pääsääntöisesti venäläistaustainen maahanmuuttajayhteisö.

Kuka toteutti?

Hanketta hallinnoi monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkosto Moniheli ry.  Järjestön toiminnanjohtaja Riitta Salin toimi projektipäällikkönä ja pääsihteeri Julie Breton osa-aikaisena työntekijänä. Melis Arı Gürhanlı oli kokoaikainen projektikoordinaattori. Näiden lisäksi hankkeessa toimivat Turun, Oulun ja Lappeenrannan projektityöntekijät.

Hankkeelle oli asetettu ohjausryhmä, joka kokoontuu säännöllisesti.

Hankkeen toiminnoissa olivat mukana myös vapaaehtoiset avainhenkilöt. Avainhenkilöt edustavat eri maahanmuuttajaryhmiä ja heidän panoksensa hankkeen läpiviemiseen on hyvin merkittävä.

 

Tutustu vaikuttamiskarttaan!

Hankkeen puitteissa on valmistettu”Aktiivisen kuntalaisen vaikuttamiskartta”, joka on painettu suomeksi, englanniksi, venäjäksi, kiinaksi ja thai kieleksi.  Karttaa voi käyttää työkaluna tiedotettaessa uussuomalaisille vaikuttamisesta ja opiskeltaessa vaikuttamisen sanastoa.  Kartta auttaa myös herättämään kiinnostusta yhteiskunnalliseen aktiivisuuteen ja toimii keskustelujen pohjaksi.  Sitä voi käyttää  julisteena tai taskukarttana. Karttoja voit tilata toimistoltamme.

Vaikuttamisen eri polut kuntatasolla iCount -karttoja eri kielillä

PDF-tiedostoAktiivisen kuntalaisen vaikuttamiskartta.pdf (79 kB)
PDF-tiedostoVaikuttamiskartta, avainkäsitteet.pdf (128 kB)
PDF-tiedostoVaikuttamiskartta, Kiinan kielellä.pdf (525 kB)
PDF-tiedostoAvainkäsitteet, kiina.pdf (1.4 MB)
Avainkäsitteet kiinaksi
PDF-tiedostoiCount RUS.pdf (467 kB)
Venäjänkielinen kartta!
PDF-tiedostoiCount RUS(2).pdf (228 kB)
Venäjänkielinen kartta ladattavissa!
PDF-tiedostoThai kielinen kartta sisäsivut.pdf (228 kB)
PDF-tiedostoTHAI kielinen kartta avainkäsitteet.pdf (447 kB)