Katto-hanke | Katto project

katto logo

 

Moniheli ry:n kolmivuotisen (2016-3.2019) Katto-hankkeen tavoitteena on ennaltaehkäistä maahanmuuttajien asunnottomuutta. ARA:n uusimman tilaston mukaan vuonna 2017 kaikista yksin elävistä asunnottomista 26 % ja asunnottomista perheistä peräti 65 % oli maahanmuuttajia.

Katto-hanke tuottaa itse, kokoaa yhteen ja levittää asumiseen liittyvää tietoa maahanmuuttajille ja heidän kanssaan työskenteleville eri kanavia hyödyntäen, neuvoo ja ohjaa palveluihin asumisen haasteita kohdanneita maahanmuuttajia, kouluttaa ammattilaisia maahanmuuttajien asumisen kysymyksissä, edistää aktiivisesti sidosryhmäyhteistyötä ja nostaa keskusteluun ruohonjuuritason kohtaamisissa esille nousevia epäkohtia.

Katto-hanke nivoutuu valtakunnalliseen AUNE-ohjelmaan. Hanketta rahoittaa STEA.

 

katto-hankkeen verkkosivusto

Katto (=roof) project is a three-year project (2016- March 2019) under Moniheli- a network of multicultural organisations. The project is funded by STEA (Funding Centre for Social Welfare and Health Organisations). Katto aims to combat immigrant homelessness through pre-emptive work.. While homelessness overall is decreasing in Finland, migrant has been homelessness is on the rise until 2017 when it levelled off. According to ARA statistics 26% (27% in 2015) of all homeless persons had a migration background and 64% (54% in 2015) of homeless families were migrant families.

Katto project produces, gathers and disseminates information on housing-related issues to migrants and professionals through different channels, provides targeted trainings on housing issues among migrants and ethnic minorities for housing professionals, advises migrants who have faced difficulties with housing, promotes active cooperation between different stakeholders and raises awareness of the grievances at grassroots level. 

Katto project ties in with the national AUNE programme.

go to katto's website