Katto-hanke | Katto project

katto logoMoniheli ry:n kolmivuotisen (2016-2018) Katto-hankkeen tavoitteena on maahanmuuttajien asunnottomuuden ehkäiseminen. Vaikka asunnottomuus Suomessa on muuten laskusuunnassa, maahanmuuttajien asunnottomuus lisääntyy. ARA:n tilastojen mukaan vuonna 2015 kaikista yksin elävistä asunnottomista jo 27 % ja asunnottomista perheistä 54 % oli maahanmuuttajia. 

 

Katto-hanke yhdistelee verkossa ja sosiaalisessa mediassa toteutettavia toimintoja ja perinteisempiä kasvokkaisen toiminnan muotoja. Hankkeessa pyritään muun muassa asumisen ja asunnottomuuden eri puolia koskevan tiedon kokoamiseen ja jakamiseen, maahanmuuttajayhdistysten kouluttamiseen asumisasioista, asumisen haasteita kohdanneiden maahanmuuttajien neuvontaan ja voimaannuttamiseen sekä asennevaikuttamiseen. Monissa hankkeen toiminnoissa pyritään hyödyntämään vertaisuuden näkökulmaa ja vapaaehtoisina toimivien maahanmuuttajien panosta.  

 

katto-hankkeen verkkosivusto

hamara vuokrantaja-fbsivu
ilmianna hämärä vuokranantaja!

 


 

Moniheli has launched a new three-year project Katto (=Roof) funded by RAY which aims to combat immigrant homelessness. While homelessness overall is decreasing in Finland, immigrant homelessness is on the rise. According to ARA statistics, in 2015 27 % of all homeless individuals and 54 % of homeless families were immigrants. 

Katto project will combine activities based on the internet and social media with more traditional face-to-face activities. The project aims to e.g. gather and disseminate information on housing-related issues, provide training on housing issues for immigrant associations, help and empower immigrants who have faced difficulties with housing, and advocate non-discrimination in the housing market. We hope to make actively use of peer-to-peer point of view and engage immigrant volunteers in project activities.  

 

go to katto's website

report on shady landlords on facebook
report on shady landlords!