Toiminta

 

Monihelin vuosittainen toimintasuunnitelma ja talousarvio vahvistetaan kaksi kertaa vuodessa järjestettävässä vuosikokouksessa. Toiminta perustuu jäsenjärjestöjen toiveisiin ja tarpeisiin sekä yhteiskunnasta tuleviin kotoutumiseen ja monimuotoistumiseen liittyviin teemoihin.

Toimintasuunnitelmaa tarkistetaan ja päivitetään vuoden mittaan. Tarkoitus on, että toiminta koskettaa ja tukee kaikkia jäseniä ja kaikkia etnisiä ryhmiä tasapuolisesti.

Vasemmalla olevasta valikosta voit klikata lisää tietoja toiminnasta.

 

Moniheli's yearly action plan and budget are confirmed in the general assembly, which is organised twice a year. The activities and actions are based on the member associations' wishes and needs as well as on the upcoming themes related to integration and diversity coming from the society.

The action plan is checked and updated throughout the year in order to support and serve all members and all ethnic groups equitably. 

Please click on the menu on the left to get to know our actions.