Rahoitusta kuntavaaleihin osallistumista edistäville videoille

Scroll down for English

Aiotko tehdä videon, jolla edistetään yhteisösi jäsenten osallistumista tuleviin kunnallisvaaleihin? Oletko jo tehnyt videon lisätäksesi tietoisuutta äänestämisen tärkeydestä kunnallisvaaleissa 2021?

Rahoitamme 2-4 mukavaa videota, jotka tukevat eri yhteisöjen osallistumista vaaleihin !

Tuki on välillä 500-1000 € hakijoiden lukumäärästä sekä videoiden ja ehdotusten omaperäisyydestä riippuen.

Jos olet jo tehnyt videon, lähetä se sähköpostiosoitteeseen: kaikkienvaalit@moniheli.fi

Huomatkaa, että:

Annamme palkintoja vain videoille, jotka ovat poliittisesti puolueettomia. Videoiden ei pitäisi mainostaa poliittisia puolueita vaan asukkaiden osallistumista kunnallisvaaleihin.

Otamme erityisesti huomioon selkosuomenkieliset ja eri kieliset videot.

Valittuja videoita mainostetaan myös verkostoissamme ja tapahtumissamme.

Videoita tai ehdotuksia voi lähettää sunnuntaihin 4.4. asti. 

Funding for videos promoting participation in municipal elections

Are you planning to make a video to promote the participation of  your community in the upcoming municipal elections? Have you already made a video to raise awareness about the importance of voting for the municipal elections 2021?

We are funding 2-4 original videos supporting the participation of different communities in the municipal elections!

The support is between 500€-1000€ depending on the number of applicants and the originality of the videos and proposals.

If you already made a video, please submit it to the following email address: kaikkienvaalit@moniheli.fi

If you are planning to make a video, please fill the form below to describe your plans for the video as precisely as possible.

Please note that:

  • We give support only to videos that are politically neutral. Videos should not promote political parties but rather promote the participation of residents in the municipal elections.
  • We take into consideration simple Finnish and diversity in languages.

The selected videos will also be advertised on our networks and events.

The deadline for submitting existing videos or proposals is Sunday 4.4.

Lähetä videoehdotuksesi alla  Send your video proposal below