Vaalipaneelit ja tapahtumat verkossa

Scroll down for English 

Oletko rekisteröity järjestö, kunta tai opisto? Haluatko isännöidä vaalipaneelia ja käydä keskusteluja kunnasi ehdokkaiden kanssa? Haluatko järjestää vaaleihin liittyvän erityistapahtuman? Haluatko myös tehdä vaikutuksia ja levittää tietoa vaaleista yhteisössäsi?

Ilmoita meille täyttämällä alla olevaan lomakkeeseen. 

Voit hakea järjestämiseen:

 • Paikallinen verkkovaalipaneeli
 • Kansallinen verkkovaalipaneeli
 • Erityinen tapahtuma verkossa.

Annamme korvauksia valituille järjestoille. Lue alla olevat ohjeet järjestäjille.

Lähetä ehdotuksesi viimeistään keskiviikkona 31. maaliskuuta.

Aloitamme jo ehdotusten käsittelyn ja julkaisemme luettelon vaalikierrosta verkossa 1.4.

Huomaathan, että:

 • Järjestämäsi tilaisuus ei voi mainostaa Kaikkien Vaalit -kampanjan tilaisuutena, ennen kuin on tehty sopimuksen Monihelin ja edustamasi tahon välillä. Älä käytä Monihelin tai Kaikkien Vaalit -kampanjan logoa ilman lupaa Moniheliltä!
 • Vain rekisteröidyt järjestöt, kunnat ja opistot voivat järjestää verkkovaalipaneelia.
 • Tuemme vain tilaisuuksia, jotka täyttävät kriteereitamme.
 • Ilmoituksen lähettäminen lomakkeen alla ei tee automaattisesti tilaisuudesta Kaikkien Vaalit -tilaisuutta. Odotathan yhteydenottoa meiltä. Suosimme yhteistyössä tehdyt isommat tapahtumat - emme vältämättä tue monta pientä samaa tilaisuutta samalla alueella.
 • Lue paneelin järjestämisen ehdot ja moderaattoreiden ohjeet alla.
 • Jos kaksi järjestöä haluaa isännöidä yhtä tapahtumaa, voimme maksaa korvauksen vain yhdelle järjestöille. Järjestöt voi myös jakaa korvauksen keskenään.

Online election panels and events


Are you a registered association, municipality or an educational institution? Would you like to host an election panel and have discussions with candidates from your municipality? Do you have your own idea about an election-related event? Are you keen on making an impact and disseminating knowledge about the elections in your community? 

You can apply to organise:

 • A local election panel.
 • A national election panel.
 • A special event with your own ideas.

We provide compensation for selected associations. Please read them in the instructions for organisers below. 

Let us know about your proposal by filling the form below.

The deadline for submitting proposals is Wednesday 31.3. 

We will already start processing proposals and we will publish the list of the online election tour on the 1.4.

Please note that:

 • You cannot promote your event as a Kaikkien Vaalit (Our Election) event before you have an agreement between your organisation and Moniheli. Do not use Moniheli's or the Kaikkien Vaalit logo without clear and expressed authorization from Moniheli.
 • Only registered associations, municipalities and schools can organise election panels.
 • We only support events that fulfill the criteria outlined in the instructions. 
 • Submitting a notification and proposal does not automatically qualify you as a Kaikkien Vaalit organiser. Please wait for our confirmation to see whether there is a possibility to organise a panel in your municipality. We prioritize larger cooperative events over many smaller events in the same locality.
 • Read the conditions for being an organiser and the instructions for moderators below.
 • If two associations want to organise one single event as a partnership, we will only compensate for one association. Associations can also share the compensation between themselves.

Ilmoittautuminen | Registration

Olen | I am a *
*
Haluat järjestää | You want to organise *

Lähettämällä vastauksesi hyväksyt Monihelin tietosuoja-asetuksen.
By pressing Send, you approve Moniheli's data protection policy.