Raportoi työpajoista
Report your workshops

Täytä tämä lomake mahdollisimman pian työpajan jälkeen. Jos hait korvausta, pidä mielessä ettemme maksa sitä ennen kuin tämä on täytetty.

Fill this form as soon as possible after your workshop. If you requested compensation for it, keep in mind that this form needs to be filled before compensation is paid.

Workshop basics Workshop information


Työpajan osallistujat | Workshop participants

Kirjoita alle osallistujien määrän äidinkielensä mukaan oman arviosi tai laskemasi mukaan. Keräämme tätä tietoa tilastoja varten. Merkitse kenttään 0, jos ei ollut k.o. kielen puhujia.
Write below how many workshop participants spoke each language indicated as a mother tongue (counted or your estimation). We collect this information for statistical purposes. Mark 0 in the field if no one spoke that language as a mother tongue.

Arvioi osallistujien ikä. Kirjoita kenttiin osallistujien määrä per ikäluokka (omia arviosi, ei tarvitse kysyä osallistujilta).
Estimate the participants' age. Write in the fields the number of participants in each age category (your own estimation, you do not need to ask the participants).

Naisten ja miesten osuus ryhmässä | Men and women in the group


Päättäjien tapaaminen 02.12

December 2nd Town Hall event 

Tiedätkö osallistujista päättäjien tapaamiseen, jotka eivät puhu suomea tai englantia? Valitse sopivin vaihtoehto. | Do you know about any participant with specific language needs? Choose the most suitable answer. *


Työpajan kuva | Workshop picture

Otitko ja jaoitko valokuvan päättäjien tapahtuman kortin/kuvan kanssa? Kopioi linkki alle, jos kuva on jaettu sosiaalisessa mediassa julkisesti. Jos ei, muista lähettää sähköpostitse sen meille (emme julkaise sitä, ellemme saa luvan) tai joku muu todiste työpajan järjestämisestä. 


Palaute ja arviointi | Feedback and evaluation


Yhteystiedot | Contact information

By submitting your response, you agree to the Monihel Privacy Policy . @By pressing Send, you approve Moniheli's data protection policy .