Järjestä aktivoitumistyöpajoja
Organise activation workshops

Monikulttuuriset järjestöt voivat järjestää syksyllä 2020 aktivoitumistyöpajoja osana Kuntademokratiaa kaikille -toimintaa Helsingissä. Moniheli ostaa työpajojen järjestämistä ja toteuttamista järjestöiltä.

Aktivoitumistyöpajat ovat tarkoitettuja vieraskielisille helsinkiläisille. Tarjoamme järjestöille materiaalit ja ohjeet helpolla suomenkielellä tai englanninkielellä. Järjestöt pitävät niiden avulla työpajoja omalle yhteisölleen. Työpajat voidaan myös järjestää käyttäen omaa äidinkieltään. Työpajat voivat olla osaa säännöllistä ryhmätoimintaa.

Materiaalit kertovat

 • miten kunta (Helsinki) toimii
 • kuka tekee päätöksiä
 • miten edustajat valitaan
 • miten jokainen voi vaikuttaa kaupungin päätöksiin ja toimintaan.

Työpajan aikana osallistujat ensin oppivat kunnan toiminnasta, ja seuraavaksi keskustelevat siitä,

 • mitä Helsingissä toimii ja mitä ei,
 • omista kokemuksistaan Helsingin kuntalaisina,
 • mitä kunnan pitäisi tehdä,
 • miten he voivat vaikuttaa näihin asioihin.

Työpajan vetäjä (fasilitaattori) kerää keskustelun aikana osallistujien kysymyksiä Helsingin kaupungin päättäjille ja työntekijöille. Päättäjät ja työntekijät vastaavat kysymyksiin kolmessa tapaamisessa, 30.9., 27.10. ja 2.12. Tapaamiset ovat kaikille avoimia, ja niitä voi seurata verkossa. Jokainen tapaaminen keskittyy eri teemaan: 

 • 30.9. Kaupunkidemokratia ja vaikuttamistavat (työpajat ensisijaisesti 10.9-27.9.)
 • 27.10. Perheet, nuoret ja syrjäytyminen (työpajat ensisijaisesti 7.10-25.10.)
 • 2.12. Kotoutuminen, työ ja kieli (työpajat ensisijaisesti 9.11.-26.11.)

HUOM! Voit enää järjestää työpajan teemalla "Kotoutuminen, työ ja kieli".

Toivomme, että työpajan osallistujat osallistuvat myös päättäjien tapaamiseen. 

HUOM! Työpajan aihe on aina sama kuin kuukauden päättäjien tapaamisen aihe. Esimerkiksi syyskuussa pidetyt työpajat keskittyvät syyskuun päättäjien tapaamisen aiheeseen, eli lähidemokratia ja vaikuttamistavat. Järjestö voi esimerkiksi järjestää yksi työpaja per kuukausi kolmesta eri teemasta saman ryhmän kanssa, tai useampaa työpajaa saman kuukauden aikana ja samasta teemasta, mutta eri ryhmien kanssa. 

Jos haluat järjestää työpajan, täytä alla oleva lomake. Lähetämme sinulle ohjeet, materiaalit ja korvauksen ehdot (ohjeet järjestäjälle ja korvauksen ehdots löytyvät myös alla olevasta linkistä). Otamme myös yhteyttä, jos haluat pitää työpajan Monihelin Zoom-alustalla.

Jos sinulla on kysymyksiä, ota yhteyttä meihin osoitteeseen toimisto@moniheli.fi. Kiitos!

In autumn 2020, multicultural associations can organise activation workshops as part of the City Democracy for All activities in Helsinki. Moniheli purchases the organisation and implementation of workshops from associations.  

The activation workshops are intended for foreign-language speakers residing in Helsinki. We provide materials and instructions for associations in clear Finnish or English and associations use them to organise and hold workshops for their own community, using also their own mother tongue. Workshops can be arranged as part of regular group activities. 

The materials tell about 

 • how the city of Helsinki works
 • who makes decisions 
 • how its representatives are selected
 • how to influence the city's decisions and activities. 

During the workshop, the participants will first learn about the municipality's activities, and then discuss

 • what works in the city of Helsinki and what does not 
 • their own experiences as Helsinki residents
 • what the municipality should do 
 • how they can influence the city in these matters. 

During the discussion, the workshop host (facilitator) collects questions from participants for the decision-makers and employees of the City of Helsinki. Decision-makers and employees will answer questions at three meetings, 30.9., 27.10. and 2.12. These events are open to everyone and can be followed them online. Each meeting focuses on a different theme:  

 • September: City democracy and ways to influence, workshops primarily Sept 10th-27th, Town Hall meeting Sept 30th
 • October: Families, youth and discrimination, workshops primarily Oct 7th-25th, Town Hall meeting Oct 27th
 • November: Integration, work and language, workshops primarily November 9th-26th, Town Hall meeting Dec 2nd

We expect that the participants in the workshop will also follow or take part in the Town Hall meeting. 

Please note! The theme of workshops organised during one month is always the same as the subject of the Town Hall meeting organised at the end of the month. For example, workshops in September will focus on city democracy and ways to influence. An association can organise one workshop every month with the same group on each of the three themes, or several workshops in the same month on th same theme, but with different groups.  

If you would like to organise a workshop, please fill out the form below. We will send you materials in the appropriate language by email, as well as the instructions (which you can read already in the link provided underneath this text). We will also contact you if you want to have a workshop on Moniheli's Zoom platform. 

Workshop instructions and materials

HUOM! Täytä vain yhden työpajan tiedot lomakkeeseen. Jos aiot järjestää useampaa työpajaa, päivitä sivu ja täytä lomake uudelleen toisen työpajan tiedoilla.

Please note! Fill only one workshop's information per form. If you want to organise more than one workshop, refresh the page after sending your information and fill the form again with the next workshop's information.

Työpajan tiedot | Workshop information

Pidä mielessä, että työpajat pidetään eri teemoista eri kuukausina. Ota tämä huomioon kun valitset päivämäärän. Teemat löytyvät lomakkeen yläpuolelta.

Keep in mind that workshops have a different theme each month when you select a date. The themes can be found from the text above.

Minkäkieliset materiaalit ja ohjeet tarvitset? | In what language do you need the materials? *
Millä alustalla haluat pitää työpajan? | How do you plan to carry out the workshop? *

Contact information Contact information

Toimin... (valitse kaikki sopivat vaihtoehdot) | I will act as... *

Maksu | Payment

Voimme ostaa työpajan järjestämisestä vain järjestöiltä ja tietyillä ehdoilla. Materiaaleja voi myös vapaasti käyttää omassa ryhmätoiminnassa ilman korvausta. Jos ilmoitat, että odotat korvausta työpajan järjestämisestä, lähetämme sinulle ehdot sähköpostitse ennen vahvistamista. Tutustu tarkemmin maksuehtoihin ohjeista työpajan järjestäjälle

We can only purchase the organisation of workshop from associations and under certain conditions. The materials can also be freely used as part of other activities. If you indicate below that we should buy the service from you, we will send you the conditions by email before confirming. Read more about payment conditions here.

Valitse sopiva vaihtoehto | Choose an option *

Tarkistamme työpajan tiedot ja lähetämme sinulle materiaalit ja ohjeet. Saat kopion vastauksistasi antamaasi sähköpostiosoitteeseen.

We will review your workshop's information and send you the materials and instructions. A copy of this form will be sent to the email you provided.

***

Lähettämällä vastauksesi hyväksyt Monihelin tietosuoja-asetuksen.
By pressing Send, you approve Moniheli's data protection policy.