Kuntademokratiaa kaikille!

Monihelin demokratiakasvatustoiminta toteutetaan vuonna 2020 Helsingin kaupungin kotouttamistyön avustuksella Kuntademokratia kaikille -nimisenä toimintana. 

Kuntademokratia kaikille! -toiminta perustuu vuoden 2019 aikana toteutettuun Kaikkien Vaalit -toimintaan, jonka tarkoitus oli kannustaa vieraskielisiä helsinkiläisiä poliittiseen vaikuttamiseen ja yhteiskuntaan aktiivisemmin osallistumiseen vuoden 2019 vaalien yhteydessä. Kuntademokratia kaikille! keskittyy kaupunkitason demokratiaan ja lisää vieraskielisten tietoisuutta kaupungin tehtävistä, rooleista ja toiminnoista, ja miten kaupunkilaiset voivat vaikuttaa kaupunkinsa asioihin muutenkin kuin vaalien yhteydessä.

Monihelin jäsenjärjestöt ja monikulttuuriset järjestökumppanit voivat järjestää aktivoitumistyöpajoja Monihelin tuottamilla materiaaleilla sekä isännöidä neljä eri päättäjien tapaamista eri teemoista, ja hakea niitä varten korvausta meiltä. Toiminta on suunnattu Helsingin kaupungin asukkaille.

Työpajatoiminta käynnistetään alkusyksyllä, kun ensimmäinen päättäjien tapaamisen isännöivä järjestö on valittu. Ilmoitamme jäsenjärjestöillemme silloin kun valinta on tehty. Jos olet kiinnostunut päättäjien tapaamisen isännöintiin, lue lisää roolista ja sen ehdoista ja hae mukaan tästä linkistä

City Democracy for All!

Moniheli’s democracy education activity is carried out in 2020 with the support of the City of Helsinki’s Integration grant in the form of City democracy for All! activity. 

City democracy for All! is based on the Kaikkien Vaalit / Our Election activities carried out in 2019, the purpose of which was to encourage foreign-language speakers residing in Helsinki to influence politically and participate more actively into the society during the 2019 elections. City democracy for All! focuses on democracy on a city level and increases the knowledge of foreign language people about tasks, roles and functions of the city, and about how city residents can influence issues related to the running of the city also outside the context of elections. 

Moniheli’s member associations and multicultural partner organisations can organise activation workshops using the material produced by Moniheli, and host four different town hall meetings with city decision-makers focusing on different themes, and apply reimbursement from us for the costs. The activities are targeted to Helsinki residents. 

Workshop activities will be started in the early autumn of 2020, once the first organization hosting the town hall meeting, and the theme of that meeting, are chosen. The start of the workshop activities will be announced to our member associations and network once the decision has been made. If you are interested in taking the lead and hosting a town hall meeting, read more about the role and its conditions and apply at this page