Raportoi työpajan tuloksia

Report your workshop's results

Kun olet järjestänyt työpajan, raportoi siitä täyttämällä alla oleva lomake. Käytämme tietoja toiminnan arviointiin ja raportoimiseen Helsingin kaupungille sekä 20.11. päättäjien tapaamisen järjestämiseen. Kun olet raportoinut työpajasta, lähetä meille laskun työpajan korvausta varten, jos työpajasi täyttää ehdot.

Once your workshop is done, report it to us by filling the form below. We need this information to evaluate our activities, report about them to the City of Helsinki, and to prepare the November 20th Town Hall event. When you have reported your workshop, remember to send us the bill for compensation, if your workshop fulfills the conditions for it.

Työpajan perustiedot | Workshop information


Työpajan sisältö | Workshop contents

Käytetyt materiaalin osat | Material used *


Työpajan osallistujat | Workshop participants

Kirjoita alle osallistujien määrän äidinkielensä mukaan oman arviosi tai laskemasi mukaan. Merkitse kenttään 0, jos ei ollut k.o. kielen puhujia.
Write below how many workshop participants spoke each language indicated as a mother tongue (counted or your estimation). Mark 0 in the field if no one spoke that language as a mother tongue.

Arvioi osallistujien ikä. Kirjoita kenttiin osallistujien määrä per ikäluokka (omia arviosi, ei tarvitse kysyä osallistujilta).
Estimate the participants' age. Write in the fields the number of participants in each age category (your own estimation, you do not need to ask the participants).

Naisten ja miesten osuus ryhmässä | Men and women in the group


Osallistuminen 20.11. päättäjien tapaamiseen

Participation to the Nov 20 Town Hall event 

Valitse sopivin vaihtoehto. | Choose the most suitable answer. *


Työpajan kuva | Workshop picture

Otitko ja jaoitko valokuvan päättäjien tapahtuman kortin/kuvan kanssa? Kopioi linkki alle, jos kuva on jaettu sosiaalisessa mediassa julkisesti. Jos ei, muista lähettää sähköpostitse sen meille (emme julkaise sitä, ellemme saa luvan) tai joku muu todiste työpajan järjestämisestä. 


Palaute ja arviointi | Feedback and evaluation


Yhteystiedot | Contact information

Lähettämällä vastauksesi hyväksyt Monihelin tietosuoja-asetuksen.
By pressing Send, you approve Moniheli's data protection policy.