Syksy 2019 | Autumn 2019

Demokratiakasvatus on tärkeää myös vaalikampanjoiden ulkopuolella! Tänä syksynä Kaikkien Vaalit tarkastelee Helsingin kaupungin päätöksentekoa ja kertoo juuri sinulle, miten voit vaikuttaa kunnan päättäjiin ja toimintaan. 

Järjestä yhdistyksesi kanssa aktivoitumistyöpaja ja osallistu 20.11. päättäjien tapaamiseen Helsingin kaupungintalolla!

Aktivoitumistyöpajojen materiaalit kaupunkidemokratiasta Helsingissä löytyvät alta. Monihelin jäsenjärjestöt ja yhteistyökumppanit voivat järjestää työpajoja ja saada siitä korvausta, myös ohjeet löytyvät alta.

Democracy education is not only for elections. This autumn Kaikkien Vaalit looks closer at decision-making in Helsinki and tells you everything about influencing your local representatives and what the city does for you.

Organise a workshop with your association and take part in the Town Hall event on November 20th! 

The workshop materials about city democracy in Helsinki can be found below. Moniheli's member associations and partners and organise workshops and receive compensation for them. Find the instructions for it below as well.

Päättäjien tapaaminen, Helsingin kaupungintalo
20.11.2019, 17-19.30

Town Hall event, Helsinki City Hall
Nov 20 2019, 17-19:30

Suomeksi

Aktivoitumistyöpajojen tarkoitus on antaa osallistujille tietoa siitä, miten Helsinki toimii kuntana, kuka tekee päätöksiä, miten edustajat valitaan ja miten kaupungin päätöksiin ja toimintaan voi vaikuttaa. Työpajojen avulla kerätään vieraskielisille tärkeitä teemoja, aiheita ja kysymyksiä. Tuomme niitä esille kaupunginvaltuutetuille päättäjien tapaamisessa 20.11.

Työpajamateriaali on suunniteltu vieraskielisille ryhmille, joilla on vain vähän tietoa kaupungin päätöksenteosta. Materiaali on saattavilla suomen ja englannin kielillä ja helposti soveltavissa muihin kieliin, sillä työpaja perustuu kuviin ja keskusteluun. Työpajan fasilitaattori voi itse soveltaa työpajan sisältöä sen osallistujille. Materiaali sopii hyvin säännölliseen ryhmätoimintaan (klubit, vertaistuki- ja keskusteluryhmät).

Monihelin helsinkiläiset jäsenjärjestöt, pääkaupunkiseudun jäsenjärjestöt, joilla on toimintaryhmissään enemmistö helsinkiläisiä, sekä muut monikulttuuriset yhdistykset Helsingissä voivat saada korvauksen työpajojen järjestämisestä tietyillä ehdoilla. Työpajasta on ilmoitettava etukäteen Monihelille. Kokonaiset ohjeet löytyvät alta (pian tulossa).

Toivomme työpajoja ensisijaisesti näissä kielissä: viro, venäjä, arabia, somalia, kiina, vietnam, espanja, kurdi, englantia, muut kielet sopimuksen mukaan. Työpajan vetäjät ja osallistujat ovat lämpimästi tervetulleita kertomaan kysymyksiään kaupunginvaltuutetuille päättäjien tapaamisessa 20.11. Helsingin kaupungintalolla.

Materialit ovat saattavilla pyynnöstä osoitteesta kaikkienvaalit(at)moniheli.fi.

In English

The purpose of the activation workshops is to provide to the participants basic information about how the city of Helsinki works, who makes decisions, how its representatives are selected, and how to influence the city's decisions and activities.

The workshop material is designed for participants having a foreign mother tongue and little information about how the city of Helsinki works. The material is available in clear Finnish and English and easily adaptable to other languages, since it is based on pictures and discussion. Workshop facilitators are free to adapt the workshop contents to their group. The materials are well-suited to regular group activities (clubs, support groups, discussion groups...)

Moniheli's Helsinki member associations, member associations in the capital regions whose activities are mostly targeted to Helsinki residents, and other multicultural associations in Helsinki can be compensated for organising the workshops. Workshops must be notified to Moniheli in advance. Read the full instructions below (coming soon).

We are especially interested in workshops organised for the following language groups: Estonian, Russian, Arabic, Somali, Chinese, Vietnamese, Spanish, Kurdish, English, other languages upon agreement. The workshop facilitators and participants are warmly welcome to present their questions to city councillors at the Town Hall event on November 20th in Helsinki's City Hall.

The materials are available upon request by email to kaikkienvaalit(at)moniheli.fi.