Kevät 2019 | Spring 2019

Kaikkien Vaalit on Monihelin demokratiakasvatustoiminta, tarkoituksena edistää maahan muuttaneiden osallistumista ja vaikuttamista suomalaiseen yhteiskuntaan. Vuoden 2019 #KaikkienVaalit -kampanja toteutetaan aktivoitumistyöpajoilla, jolla tuodaan esiin vieraskielisten ryhmien huolet ja toiveet vaaliehdokkaille Kaikkien Vaalit -paneeleilla.

Kaikkien Vaalit -kampanja toteutetaan eduskuntavaalien alla 26.2.-14.4.2019 Helsingissä ja muualla Suomessa. Helsingin työpajat ja tapahtumat tukee Helsingin kaupunki kotouttamistyön avustuksella, mutta työpajamateriaalit ovat vapaasti käytössä kaikille. Tutustu materiaaleihin ja kampanjan tapahtumiin alla!

Ota yhteyttä: kaikkienvaalit(at)moniheli.fi

Tutustu keväään aikana kerättyihin kysymyksiin tästä.


Kaikkien Vaalit (Our Election) is Moniheli's democracy education activity. The goal of the #KaikkienVaalit campaign is to promote the participation and influencing of immigrants in the Finnish society. The 2019 edition is carried out through activation workshops, which bring the concerns and wishes of foreign language speakers directly to the candidates participating to the Kaikkien Vaalit election panels.

The Kaikkien Vaalit campaign is organised for the parliamentary elections from February 26th to April 14th in Helsinki and all over Finland. The Helsinki workshops and events are supported by the City of Helsinki's integration grant, but the workshop materials are freely available for all. The workshop materials and list of events are available below!

Get in touch with us: kaikkienvaalit(at)moniheli.fi

You can find the questions gathered during the spring here.

Aktivoitumistyöpajojen materiaalit ja ohjeet

Kaikkien Vaalit -kampanjan aktivoitumistyöpajojen materiaali löytyy alta.

Aktivoitumistyöpajojen tarkoitus on antaa osallistujille avainkäsitteitä äänestämisestä Suomessa, vaaleista ja eduskunnan roolista sekä tietoa Suomen suurimmista puolueista, ajankohtaisista teemoista eduskuntavaalien alla ja vaikuttamiskeinoista äänestämisen lisäksi. Työpajojen tuloksena on kampanjan vaalipaneeleihin osallistuville ehdokkaille tarkoitettuja kysymyksiä. Kaikkien Vaalit -paneelien pääteemat perustuvat työpajojen tuloksiin.

Työpajamateriaali on suunniteltu vieraskielisille ryhmille, joilla on vain vähän tietoa Suomen polittiisesta järjestelmästä. Materiaali on saattavilla suomen ja englannin kielillä ja helposti soveltavissa muihin kieliin, sillä työpaja perustuu kuviin ja keskusteluun. Tarvittaessa työpajan fasilitaattori itse soveltaa työpajan sisältöä osallistujille, jotta keskustelu syntyisi ja työpajasta tulisi kysymyksiä vaalipaneelien ehdokkaille. Materiaali sopii hyvin säännölliselle ryhmätoiminnalle (klubit, vertaistuki- ja keskusteluryhmät).

Monihelin helsinkiläiset jäsenjärjestöt, pääkaupunkiseudun jäsenjärjestöt, joilla on toimintaryhmissään enemmistö helsinkiläisiä, sekä muut monikulttuuriset yhdistykset Helsingissä voivat saada pienen korvauksen työpajojen järjestämisestä tietyillä ehdoilla. Työpajasta on ilmoitettava etukäteen Monihelille. Kokonaiset ohjeet löytyvät alta 28.2. alkaen. Toivomme työpajoja erityisesti näissä kielissä: viro, venäjä, arabia, somalia, kiina, vietnam, espanja, kurdi, englantia, muut kielet sopimuksen mukaan.

Työpajojen fasilitaattorit ja osallistujat ovat kutsuttuja Kaikkien Vaalit -paneeleihin ja kampanjan muihin tapahtumiin, ja toivomme hartaasti, että mahdollisimman moni heistä pääsee paikalle. 

Materiaalit ovat saattavilla pyynnöstä osoitteesta kaikkienvaalit(at)moniheli.fi. 


In English

Instructions and material for the activation workshops

The purpose of the activation workshops is to provide to the participants key concepts about voting and elections in Finland, about the role of the parliament, as well as basic information about Finland's largest political parties, about the main themes discussed during the election campaign, and about ways to participate and influence in addition to voting. The product of these workshops is questions to the candidates taking part in the Kaikkien Vaalit panel discussions. The main themes used in the Kaikkien Vaalit panel discussions are based on the results of the workshops.

The workshop material is targeted to participants groups having a foreign mother tongue and little information about the Finnish political system. The material is available in clear Finnish and English (final version to be published on Feb 28) and easily adaptable to other languages, since it is based on pictures and discussion. If necessary, workshop facilitators can adapt the contents to their group in order to foster discussion and come up with the questions as a product of the workshop. The model is designed for use in regular group activities (clubs, support groups, discussion groups...)

Moniheli's Helsinki member associations, member associations in the capital regions whose activities are mostly targeted to Helsinki residents, and other multicultural associations in Helsinki can receive a small compensation for organising the workshops. Workshops must be notified to Moniheli in advance. The full instructions will be posted under on February 28th. We are especially interested in workshops organised for the following language groups: Estonian, Russian, Arabic, Somali, Chinese, Vietnamese, Spanish, Kurdish, English, other languages upon agreement.

The facilitators and participants of the workshops are warmly welcome to the Kaikkien Vaalit events and panels, and we hope that most of them can take part in them. 

The materials are available upon request by email to kaikkienvaalit(at)moniheli.fi.