Kaikkien Vaalit on Monihelin demokratiakasvatustoimintaa, jonka tarkoituksena on edistää maahan muuttaneiden osallistumista ja vaikuttamista suomalaiseen yhteiskuntaan. Vuoden 2019 #KaikkienVaalit -toiminta toteutetaan aktivoitumistyöpajoina, joiden avulla  tuodaan esiin vieraskielisten ryhmien huolet ja toiveet ehdokkaille vaalipaneeleissa (keväällä) ja kaupunginvaltuutetuille tapaamisessa (syksyllä). 

Tutustu kevään 2019 toimintaan ja tallenna materiaalit tästä

Löydät syksyn 2019 työpajamateriaaleja ja -ohjeita tästä.

Kaikkien Vaalit -toiminta toteutetaan vuonna 2019 Helsingin kotouttamistyön avustuksella ja Oikeusministeriön/ETNOn tuella (keväällä).

Ota yhteyttä: kaikkienvaalit@moniheli.fi

Kaikkien Vaalit (Our Election) is Moniheli's democracy education activity. The goal of #KaikkienVaalit is to promote the participation and influencing of immigrants in the Finnish society. The 2019 edition is carried out through activation workshops, which bring the concerns and wishes of foreign language speakers directly to election candidates participating to the Kaikkien Vaalit election panels (in the spring) and to city representatives in the autumn.

Read more about the spring 2019 activities and download the workshop materials here.

The workshop materials and instructions for the autumn of 2019 are available here.

Kaikkien Vaalit (Our Election) is supported by the City of Helsinki's Integration grant and by the Ministry of Justice ETNO (for the spring activities).

Get in touch with us: kaikkienvaalit@moniheli.fi