Demokratiakasvatus | Democracy education

Moniheli järjestää demokratiakasvatustoimintaa, jonka tarkoituksena on edistää maahan muuttaneiden osallistumista ja vaikuttamista suomalaisessa yhteiskunnassa. Demokratiakasvatustoiminta järjestettiin Kaikkien Vaalit -nimisillä valtakunnallisina vaalipaneelikiertueina vuosina 2015 ja 2017, vuonna 2019 aktivoitumistyöpajoina, joiden avulla tuotiin esiin vieraskielisten ryhmien huolet ja toiveet vaaliehdokkaille ja päättäjille, ja vuoden 2019 lopusta alkaen Kuntademokratia kaikille! -nimisenä toimintana, jossa luodaan yhteyksiä ja vuorovaikutuksia kaupungin päättäjien ja vieraskielisten välillä. 

Monihelin demokratiatoiminta on tukenut vuosien varrella mm. Helsingin kaupunki, Suomi 100 -juhlarahasto, Oikeusministeriö ja ETNO.

Tutustu Kuntademokratia kaikille! -toimintaan sekä aiempaa demokratiakasvatustoimintaan vuosittain tämän sivun valikolta. 

Ota yhteyttä: kaikkienvaalit(at)moniheli.fi

Moniheli is organising democracy education activities, whose goal is to promote the participation and influencing of immigrants in the Finnish society. The activities were carries out as two national election panel tours in 2015 and 2017 under the Kaikkien Vaalit name, as a workshop-based activity starting in 2019, which brings the concerns and wishes of foreign language speakers directly to candidates and decision-makers, and from the end of 2019 onwards as City Democracy for All!, which support contacts and dialogue between foreign language speakers and city-level decision-makers.

Moniheli's democracy education has been supported over the years by, among others, the City of Helsinki, Suomi 100 fund, the Ministry of Justice and the Advisory Board for Ethnic Relations ETNO.

Discover our City Democracy for All! activities as well as all our previous democracy education activities by year from this page's menu.

Get in touch with us: kaikkienvaalit(at)moniheli.fi

Itä-Helsingin vaalipaneeli Stoassa 30.3.2019, toteutettu yhteistyössä Amnesty International Finlandin kanssa | Eastern Helsinki election panel in Stoa on March 30th, 2019, organised in cooperation with Amnesty International Finland.