Report your workshops 
Report your workshops

Workshop basics Workshop information


Työpajan osallistujat | Workshop participants

Arvioi osallistujien ikä. Kirjoita kenttiin osallistujien määrä per ikäluokka (omia arviosi, ei tarvitse kysyä osallistujilta).
Estimate the participants' age. Write in the fields the number of participants in each age category (your own estimation, you do not need to ask the participants).

Proportion of women and men in the group Men and women in the group

 Osallistujien äidinkieli | Mother tongue of participants


Työpajan kuva/kuvakaappaus 

Workshop picture/screenshot

Otitko kuvakaappauksen työpajasta? Muista lähettää se sähköpostitse osoitteeseen sahar.bouhafs@moniheli.fi tai muu todiste työpajan järjestämisestä.


Did you take a screenshot of the workshop? Remember to send it by email at the address sahar.bouhafs@moniheli.fi or some other proof of organizing the workshop.


Palaute ja arviointi | Feedback and evaluation


Yhteystiedot | Contact information

By submitting your response, you agree to the Monihel Privacy Policy . @By pressing Send, you approve Moniheli's data protection policy .