Yhteistyöfoorumit | Cooperation forums

Yhteistyöfoorumit ovat yksi Terkku-hankkeen keskeisistä toimintamuodoista. Yhteistyöfoorumeiden tavoitteena on koota yhteen hankkeen kohderyhmää, maahanmuuttajajärjestöjä, sosiaali- ja terveysalan järjestöjä, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia ja muita maahanmuuttajien terveyden edistämisen parissa työskenteleviä. Yhteistyöfoorumissa nämä tahot kokoontuvat yhteen ja lähtevät aiheen asiantuntijoina yhdessä työstämään ajatuksia ja ideoita siitä, miten tarttumattomiin sairauksiin liittyvää ennaltaehkäisevää työtä voitaisiin tehdä jalkautuvan työn keinoin maahanmuuttajien parissa. 

Hankkeen aikana järjestetään kolme yhteistyöfoorumia - syksyllä 2020, syksyllä 2021 ja syksyllä 2022. 

Ensimmäinen yhteistyöfoorumi järjestettiin 17.9.2020 etätapahtumana Zoomissa. 

Jos sinulla tai yhteisölläsi voisi olla annettavaa yhteistyöfoorumeissa, olethan yhteydessä Monihelin toiminnanjohtajaan Abdirahim Husseiniin (+358 (0)45 899 2522 / abdirahim.hussein@moniheli.fi). 

Cooperation forums are one of the main activities in Terkku-project. Cooperation forums aim to bring together the target group of Terkku-project, multicultural organisation, organisations working in the social and health sector, professionals in that field and other people working or volunteering in fields which promote health and wellbeing of immigrants. In the cooperation forums these people get together and start to create and develop thoughts and ideas about how to improve the outreach health promotion work related to noncommunicable diseases within the immigrant population in Finland. 

There will be three cooperation forums in this project - one in autumn 2020, one in 2021 and one in 2022. 

The first cooperation forum was held 17th September 2020 online. 

If you think that you or your organisation would have something to say in these forums please do not hesitate to be in touch with Moniheli's Executive Director Abdirahim Hussein (+358 (0)45 899 2522 / abdirahim.hussein@moniheli.fi).