Tietoa Terkku-hankkeesta | Information about Terkku project

Terkku-hankkeen (2020-2022) päätarkoituksena on kehittää jalkautuvan työn malleja kroonisten tarttumattomien sairauksien ehkäisemiseksi Afrikasta ja Lähi-idästä Suomeen muuttaneille. 

Mallin kehittämistyöhön kuuluu yhteistyöfoorumeja, kulttuurivälittäjäkoulutuksia, kokeilevaa jalkautuvaa työtä, koulutuksia, tapahtumia ja materiaalin tuotantoa maahanmuuttajien parissa työskenteleville. Kokeileva jalkautuva työ sisältää esimerkiksi kohderyhmän kohtaamisia erilaisissa tapahtumissa ja matalan kynnyksen tilaisuuksissa. Yhteistyötahoina hankkeessa toimivat ammattikorkeakoulut DIAK ja Laurea, joiden opiskelijat ovat jalkautuvan työn käytännön toteuttajia. 

Hankkeen projektikoordinaattorina toimii Lauren Stevens ja hanketta rahoittaa STEA

Terkku project's (2020-2022) main goal is to develop models for outreach work which aims to prevent chronic non-communicable diseases among people who have moved from Africa and the Middle East to Finland.

The development of the model includes cooperation forums, cultural mediator trainings, explotary outreach work, trainings, events and creating materials for people working with immigrant population. The exploratory outreach work includes for example target group encounters in different events and low-threshold gatherings. The main cooperation partners are Diaconia and Laurea Universities of Applied Sciences and their students are the actual executors of the outreach work. 

The project coordinator is Lauren Stevens and the project is funded by STEA