Jalkautuva työ | Outreach work

Terkku-hankkeen jalkautuva työ toteutetaan yhteistyössä Monihelin jäsenjärjestöjen sekä Laurean ja Diakin kanssa. Sairaanhoitaja-, terveydenhoitaja- ja asioimistulkkiopiskelijat jalkautuvat jäsenjärjestöihin ja suunnittelevat, testaavaat ja arvioivat erilaisia kulttuurisensitiivisiä jalkautuvan työn malleja. Tämä sisältää erilaisia kohtaamisia kohderyhmän kanssa erilaisissa matalan kynnyksen tapahtumissa ja tilaisuuksissa. 

Opiskelijat ovat kentällä toteuttamassa jalkautuvaa työtä keväällä 2021 ja 2022. 

Terkku-project's outreach work will be organized in cooperation with our member organizations and Laurea and DIAK Universities of Applied Sciences. The nursing students, public health nursing students and interpreter students will develop, test and evaluate different culturally sensitive exploratory outreach work models including target group encounters in different events and low-threshold gatherings with our member organizations. 

The students will be in the field in spring 2021 and in spring 2022.