Hyödyllisiä linkkejä | Useful links

Suomessa ja maailmalla on tehty useita hienoja projekteja, materiaaleja ja hankkeita liittyen maahanmuuttajien terveyden edistämiseen. Tässä koottuna muutama malli, joita voit käyttää apuna työssäsi maahanmuuttajien terveyden edistämisen parissa!

There are several great projects, materials and programmes related to health promotion among the immigrant population in Finland and around the globe. We have collected some of them here. Hopefully they will be useful for you with your work in this field!