Yhteistyömessut: Tutustu verkossa seuraavaan yhteistyökumppaniisi!

  • ke 10.3.2021 klo 13:3016
  • Verkossa / Online (Wonder.me)

Yhteistyön ensimmäinen askel on toiseen tutustuminen. Tiedätkö, millaisia hankkeita on käynnissä kotoutumisen, maahan muuttaneiden hyvinvoinnin tai hyvien väestösuhteiden edistämiseksi? Ovatko niin vakiinnettujen organisaatioiden toiminta kuin pienten, monikulttuuristen vapaaehtoisjärjestöjen toiminta tuttuja? Ja haluaisitko löytää sopivia yhteistyökumppaneita toiminnallesi tai tulevalle hankehakemukselle?

Tule mukaan Yhteistyömessuihin verkossa 10.3.!

Kenelle?

  • Monikulttuurisille järjestöille, jotka haluaisivat saada lisää resursseja toimintaansa yhteistyön avulla
  • Vakiintuneille suomalaisille järjestöille, jotka toimivat maahan muuttaneiden parissa ja haluaisivat ymmärtää, tavoittaa tai palvella paremmin tiettyjä ryhmiä
  • Viranomaisille (mm. kunnat, julkiset rahastot) jotka toimivat järjestöjen rahoituksen tai monialaisen yhteystyön parissa
  • Monikulttuurisesta järjestöalasta ja kolmannen sektorin kotoutumiseen liittyvästä työstä kiinnostuneille

Parin tunnin ajan voit tutustua erilaisten toimijoiden toimintaan, oppia reilusta ja yhdenvertaisesta yhteistyötavoista ja verkostoitua vapaasti yhteisten teemojen ympärillä. Tilaisuuden alustana on Wonder.me -verkostoitumispalvelu. Wonder.me toimii parhaiten tietokoneella mutta voit osallistua myös älypuhelimella. Tutustu alustaan tällä videolla (valitse Asetukset, CC/Tekstitys, Automaattinen käännös ja Suomi jos haluat nähdä suomenkielisiä tekstityksiä). Lähetämme tarkempia ohjeita suomeksi ennen tilaisuutta.

Kiitos teemaehdotuksista, jotka tulivat maaliskuun alkuun mennessä! Olemme niiden perusteella luoneet teema-alueita keskustelua varten. Voit tilaisuuden aikana keskustella muiden kanssa teema-alueen teemasta, missä sillä hetkellä olet, tai verkostoitua vapaasti muiden kanssa teema-alueiden ulkopuolella. Valitut teemat ovat: 

ANTIRACISM (Antirasismi)
ART & INTEGRATION (Taide ja kotoutuminen)
ASYLUM (Pakolaisuus)
EMPLOYMENT & WORK  (Työllistyminen ja työ)
FAMILIES  (Perheet)
FUNDING APPLICATIONS (Avustushaut)
GENDER & AGE (Sukupuoli ja ikä)
HEALTH (Terveys)
HOUSING (Asuminen)
LANGUAGES (Kielet, monikielisyys)
PUBLIC SERVICES (Julkiset palvelut)
PEER SUPPORT (Vertaistuki)
YOUTH & EDUCATION (Nuoret ja koulutus)
VOTE & PARTICIPATION (Äänestäminen & osallisuus)

Teemat ovat jo valittuja, mutta voit ilmoittautua mukaan alla olevalla lomakkeella vielä 9.3. asti. Tervetuloa!
Cooperation Fair: Find online your next cooperation partner!

In cooperation, the first step is to get to know each other. Do you know what current projects promote integration, the well-being of immigrants or good ethnic relations? Are you familiar with the activities of established, larger organisations as well as those of small, multicultural volunteer-based associations? And would you like to find suitable partners for your current activities or future project applications? Welcome to the Cooperation Fair!

For whom?

  • Multicultural associations who would like to find more support for their work through cooperation 
  • Established Finnish associations working with immigrants and would like to understand, reach out or serve better specific groups 
  • Officials and public administration representatives (f.ex. municipalities, public funders...) that work on association funding or cross-sector cooperation
  • Anyone interested in the multicultural association field or integration-related work in the third sector

For a couple of hours, you can get to know different actors’ activities, learn about fair and equal ways of cooperation, and freely network around common themes with others. The event will take place on the Wonder.me online networking service. Wonder.me works best on a computer (microphone is needed) but it is also possible to participate through your smartphone. Get to know how Wonder.me works through this video.

Thank you for the theme suggestions that came to us so far! We have select on their basis themes for the event's discussion areas. During the event, you can discuss with other about the theme of the discussion area you are currently in, or network freely with others about any topic outside of the discussion areas. The themes of the discussion areas are:  

ANTIRACISM
ART & INTEGRATION
ASYLUM
EMPLOYMENT & WORK
FAMILIES
FUNDING APPLICATIONS
GENDER & AGE
HEALTH
HOUSING
LANGUAGES
PUBLIC SERVICES
PEER SUPPORT
YOUTH & EDUCATION
VOTE & PARTICIPATION

Although themes are now set, you can still register to take part in the event until March 9th by using the form below. Welcome!Ilmoittaudu tästä

HUOM! Ehdit vielä ilmoittautua 9.3. iltaan asti, 
mutta tietojasi ei lähetetä enää muille osallistujille.

Register here

Please note! You can still register until 9.3. evening, 
but your information will not be sent to other participants.

Mitä kieliä ymmärrät? Valitse sopivin vastaus. | What languages do you understand? Select the most suitable answer. *
Haluatko saada Monihelin uutiskirjeen? | Would you like to receive Moniheli's newsletter? *

Lähettämällä vastauksesi hyväksyt Monihelin tietosuoja-asetuksen.
By pressing Send, you approve Moniheli's data protection policy.