Syyskokous ja verkoston vaalit 2020 (vain jäsenille)

 • la 21.11.2020

In English below

Monihelin syyskokous pidetään la 21.11.2020 klo 10-15 verkossa ja Helsingin Allianssi-salissa (Asemapäällikönkatu 1, Pasila, Helsinki). Huomaathan, että muutokset voi tulla paikan päälle osallistumiseen (ilmoitamme kokouksen viikolla). Tilanteen vuoksi pyydämme ulkopaikkakuntalaisilta osallistujilta, että he osallistuvat verkossa, emmekä tällä kertaa korvaa osallistujien matkakuluja syyskokoukseen.

Syyskokouksessa valitaan verkoston puheenjohtaja sekä ainakin kuusi varsinaista jäsentä ja enintään neljä varajäsentä Monihelin hallitukseen. Hyväksytään lisäksi ensi vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä vuoden 2021 jäsenmaksut.

Monihelin jäsenjärjestöjen edustajat ja jäsenet ovat tervetulleita mukaan seuraamaan syyskokousta verkossa! Edellytämme, että seuraavat henkilöt ilmoittautuvat itseään alla olevalla lomakkeella:

 • äänioikeutetut osallistujat, ilmoittautuminen viimeistään pe 20.11. klo 14
 • ehdokkaat vaaleihin, ilmoittautuminen viimeistään to 19.11. (lue ensin puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten roolista tästä)
 • osallistujat, jotka haluavat tulla paikan päälle (tilaa on rajoitetusti ja paikat täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä), ilmoittautuminen viimeistään to 12.11. 
  HUOM!  Jos ilmoittaudut 12. jälkeen, valitettavasti emme voi ottaa huomio erityisruokavaliostasi, kun mahtuttaisit osallistumaan kokoukseen paikan päälle.
 • jäsenjärjestöjen jäsenet ja edustajat, jotka haluavat saada Zoom-linkin sähköpostitse viimeistään la 21.11. klo 9:50 (lähetämme Zoom-linkin muuten vain jäsenrekisterissä oleville osoitteille - jos et saa Monihelin Jäsenkirjettä, ilmoittaudu tällä lomakkeella).

HUOM! Äänestys tehdään verkossa.

Jos osallistut paikan päällä (Asemapäällikönkatu 1, Pasila, Helsinki)

 • Ota mukaan älypuhelin, tabletin tai läppärin. Varmista, että ne ovat ladattuna ja/tai ota mukaan laturi. Jos sinulla ei ole laitteita, jolla äänestää, ota meihin yhteyttä viimeistään perjantaina klo 12!
 • Käytähän B-ovi (kävelet vähän eteenpäin pääsisäänkäynnin ovesta).  B-ovella on puhelinnumero, johon voit soittaa, jotta tulemme avataan oven sinulle. Älä jätä ovi aukena, koska hälytys kuuluu.
 • Parkkipaikka (molemmat ovat maksullinen) löytyy kadun varressa tai Mall of Tripla:ssa, jossa ensimmäinen tunti on ilmainen.

Lomake löytyy englanninkielisen tekstin alta. Jäsensivuilta löytyy kokouksen asiakirjat ja tiedot, ja lähetämme ne sähköpostitse pe 20.11. mennessä ilmoittautuneille:

 • Kokouksen asialista
 • Vuoden 2021 toimintasuunnitelman ehdotus
 • Vuoden 2021 talousarvion ehdotus
Autumn General Assembly and network elections 2020 (only for members)

Moniheli's Autumn General Assembly will be held on Saturday, November 21st at 10-15 both online and in Helsinki's Allianssi-sali (Asemapäällikönkatu 1, Pasila, Helsinki). Please note that the possibility to attend on location might change (we will confirm the week of the event). Due to the current situation, we kindly ask from participants outside of Helsinki to take part in the event online rather than travel. Consequently, we will not compensate travel costs to Helsinki this time.

During the Autumn General Assembly, we will select the chairperson of the network as well as at least six board members and at most four deputy board members. Additionally, we will approve next year's Action Plan and budget, as well as membership fees for 2021.

Moniheli's member associations' representatives and members are welcome to follow the assembly online! Prior registration using the form below is compulsory only for the following participants:

 • voting participants, registration deadline on Friday, November 20th at 14
 • candidates to the elections, registration deadline at the latest on Thursday, November 19th (read first the role and responsibilities here)
 • participants who would like to attend the meeting on location (space is limited and will be filled in the order of registration), registration deadline at the latest on Thursday, November 12th
  Note! If you sign up after the 12th, unfortunately we will not be able to take into account your special diet when participating in a meeting on loction is possible.
 • member associations' members and representatives who would like to receive the Zoom link by email, registration deadline Saturday, November 21st at 9:50 (the Zoom link will be sent automatically to all addresses in our member registry - if you do not receive our Member Letters, then register through this form to get the link)

Please note! Voting will be done online. 

If you take part on location (Asemapäällikönkatu 1, Pasila, Helsinki)

 • take your smartphone, a tablet or your laptop to vote. Make sure they are charged and/or bring your charger. If you do not have a device through which you could vote, contact us at the latest on Friday at 12.
 • Use the B door (you walk a little further from the main entrance door). The door has a phone number you can call so we can open the door for you. Do not leave the door open as the alarm goes on
 • Parking places (both for a fee) can be found along the street or at the Mall of Tripla, where the first hour is free.

You can find from the Member Pages the meeting's documents, which will also be sent to anyone registered through this form by Friday, November 20th:

 • Agenda of the meeting
 • Action Plan proposal for 2021
 • Budget proposal for 2021

Ilmoittaudu syyskokoukseen | Register to the Autumn GA

Sinun tietosi (osallistuja) | Your information (participant)

Osallistut verkossa tai paikan päällä kokoukseen. Ilmoita myös lomakkeeseen, jos äänestät järjestönsi puolesta kokouksen aikana ja/tai olet ehdokkaana puheenjohtajaksi tai hallituksen jäseneksi. Nämä edellyttävät, että joku muu järjestönsä virallinen edustaja (ei sinä!) antaa sinulle valta- ja/tai nimityskirjaa. Ilmoittaudu ensin, anna seuraavaksi virallisen edustajan yhteystiedot, niin pyydämme puolestasi valta- ja/tai nimityskirjan häneltä.

As a participant, you are attending the meeting online or on location. Inform us also in the form, if you also vote on behalf of their association during the meeting and/or are a candidate to the chair or board. Voting or being a candidate require that an official representative of their association (other than yourself!) gives you an authorization or nomination letter. Register first, then give the contact information of the official representative of your association, and we will ask this person for the authorization and/or nomination letter for you.

Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot | Select all suitable anwers *

Lue hallituksen ja puheenjohtajan tehtävistä tästä ennen kuin ilmoittaudut ehdokkaaksi.
Read about the role of Moniheli's board and chair here before registering as a candidate.

Valta- ja nimityskirja | Authorization & Nomination

Täytä tämä osa, jos äänestät järjestösi puolesta kokouksessa ja/tai olet ehdokkaana. Tämä edellyttää, että saat valta- ja/tai nimityskirjan järjestösi viralliselta edustajalta, joka on joku muu kuin sinä

Järjestön virallinen edustaja on henkilö, jonka nimi löytyy järjestön PRH-otteesta nimenkirjoittajana. Hän on yleensä puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja/tai rahastonhoitaja, mutta voi olla myös toiminnanjohtaja. Jos itse osallistujana olet myös järjestön virallinen edustaja, sinun pitää kuitenkin saada vahvistuksen TOISELTA järjestön virallisilta edustajilta (et voi itse vahvistaa)!

Jos et täytä tätä osaa, et voi äänestää tai olla ehdokkaana.
Anna tämän toisen henkilön yhteystiedot alle, lähetämme hänelle sähköpostitse valta- ja/tai nimityskirjan vahvistuspyynnön pari päivää ennen kokousta

Fill this section, if you are voting on behalf of your association and/or are a candidate. These require that you receive an authorization and/or nomination latter from an official representative of your association, other than yourself

An association's official representative is a person who name figures on the association's registry information as nimenkirjoittaja (having the right to sign on behalf of the association). Official representatives are usually the association's chairperson, vice-chair, secretary and/or treasurer, but sometimes also executive directors. If you, as a participant, also have the right to sign for the association as its official representative, keep in mind that you still need a confirmation from ANOTHER official representative than yourself! 

If you do not fill this part, you will not be able to vote or be a candidate.
Give below the contact information of this other person, we will send them a request for confirmation of the authorization and/or nomination letter a couple of days before the assembly.
Haluatko saada Monihelin uutiskirjeen? | Would you like to receive Moniheli's newsletter? *

Lähettämällä vastauksesi hyväksyt Monihelin tietosuoja-asetuksen.
By pressing Send, you approve Moniheli's data protection policy.