Ideasta projektiksi: Projektisuunnittelun vertaisoppimisryhmä verkossa

 • 14.10.18.11.2020
 • Zoom

Kiinnostaako kotoutumiseen tai monikulttuurisuuteen liittyvien projektien suunnittelu sote-järjestöalalla? Onko kenties avustushakemus työn alla? Haluatko kuulla muiden kokemuksia ja vinkkejä, ja ymmärtää paremmin miten suunnitella vaikuttavaa projektia? 

Syksyllä 2020 käymme läpi vertaisoppimis-ryhmässä askeleita, jolla päästää ideasta projektisuunnitteluun. Tunnin keskustelut sisältävät lyhyen alustuksen päivän teemaan, harjoitukset joko ryhmissä tai oman projekti-idean perusteella, ja keskusteluja aiheesta. Keskustelut käyvät läpi niin oman järjestön vahvuuksien tunnistamista, kohderyhmän ja tavoitteiden määrittelemistä kuin budjetin rakentamista.

Keskustelut pidetään keskiviikkoisin klo 17-18 (14.10. - 18.11.). Esitetyt materiaalit ovat sekä suomeksi että englanniksi ja puheenvuorot käännetään lyhyesti, mikäli mukana on osallistujia jotka eivät ymmärrä suomea tai englantia. Keskusteluihin voi osallistua joko alusta loppuun tai silloin tällöin, kunnes osallistumisesta ilmoitetaan Monihelille.

Ohjelmassa on seuraavat aiheet:

 • 14.10. Mikä on järjestösi "oma juttu"? Järjestösi strategiset painopisteet, hyödyt ja resurssit
 • 21.10. Mistä resurssit? Sopivan avustuslähteen ja kumppaneiden löytäminen
 • 28.10. Miksi projektisi tarvitaan? Tarpeen määrittely ja yhteiskehittäminen
 • 4.11. Kenelle? kenen avulla? Kohderyhmien määrittely muutosta varten
 • 11.11. Mikä muutos? FIKSUt tavoitteet ja niiden tulosten arviointi
 • 18.11. Miten tehdään muutos? Toiminnan suunnittelu ja kulut

Ilmoittaudu mukaan ryhmään alla olevasta napista, niin saat Zoom-linkin sähköpostiisi. Voit ilmoittautua, vaikka et osallistuisi kaikkiin keskusteluihin. Muista kuitenkin ilmoittaa, milloin et pääse. Voit myös ilmoittautua keskustelusarjan alkamisen jälkeen.


Steps to Project: Online peer learning group for project planning

Are you interested in planning projects related to integration or multiculturalism in the social and health association field? Perhaps you have a funding application in the works? Would you like to hear from others' experiences and tips, and understand better how to plan an effective project? 

In the autumn of 2020, we will go in an online peer learning group through the steps you need to make to turn your idea into a project plan, or further to a funding application. The hour-long discussions contain a short introduction to the topic of the day, practical exercises in groups or based on your project idea, and discussions about the topic. The programme follows the development of a project from scratch to application, and goes through its different aspects from identifying the strengths of your association to defining a target group or objectives and building a budget.

The discussion will be held weekly on Wednesdays at 17-18 between October 14th and November 18th. The presented materials are both in Finnish and English and talks will be briefly translated in the other language if attending participants cannot understand both. It is possible to attend all sessions or only to a few, as long as you inform Moniheli about it. 

The programme will go through the following topics:

 • Oct 14 What is your association's niche? Your association's strategic priorities, assets and resources
 • Oct 21 Resources, from where? Finding the right funding source and partners
 • Oct 28 What makes your project necessary? Defining the need and co-developing ideas
 • Nov 4 For whom and though whom? Defining target groups to create change 
 • Nov 11 What change? SMART objectives and evaluating their results 
 • Nov 18 How to create change? Planning and budgeting activities

Register at the link below. The Zoom meeting link will be sent to registered participants. Do register even if you plan to participate to only some of the discussions. You can also join the discussion group after it has started.