OmaPolku-hanke: Yhteistyöfoorumit

  • pe 16.4.2021 klo 1215
  • Zoom

OmaPolku-hankkeen yhteistyöfoorumit alkavat huhtikuussa

Monihelin OmaPolku-hanke järjestää sarjan yhteistyöfoorumeita kodin ja koulun välisen yhteistyön kehittämiseksi. OmaPolku-hankkeen päätarkoituksena on, että maahanmuuttajataustaiset nuoret löytäisivät paremmin heidän omia vahvuuksiaan ja kiinnostuksen kohteitaan vastaavan toisen asteen koulutuksen perusopetuksen jälkeen ja saisivat tarvitsemaansa tukea koulutuspolun valinnassa. Yhteistyöfoorumien keskiössä on maahanmuuttajavanhempien ja opinto-ohjaajien välinen yhteistyö tässä siirtymävaiheessa.

Yhteistyöfoorumit kokoavat yhteen maahanmuuttajataustaiset nuoret, maahanmuuttajavanhemmat, opinto-ohjaajat, maahanmuuttajajärjestöjen edustajat sekä muut kodin ja koulun välisen yhteistyön ja vuorovaikutuksen kehittämiseen liittyvät sidosryhmät ja asiantuntijat. Yhteistyöfoorumissa eri sektorin edustajat ovat tasa-arvoisessa suhteessa toisiinsa ja lähtevät yhdessä avoimen dialogin avulla etsimään ratkaisuja kodin ja koulun välisen yhteistyön kehittämiseksi.

Ensimmäinen yhteistyöfoorumi järjestetään pe 16.4.2021 klo 12–15 etänä Zoomin kautta. Yhteistyöfoorumi toteutetaan kaksikielisenä suomi-englanti.

Jos olet kiinnostunut osallistumaan yhteistyöfoorumiin, ota yhteyttä OmaPolku-hankkeen projektipäällikköön Sara Herralaan +358 (0)50 543 4575 / sara.herrala@moniheli.fi

Lisätietoa OmaPolku-hankkeesta löydät täältä: https://www.moniheli.fi/omapolku/

The cooperation forum of the OmaPolku project will start in April

Moniheli's OmaPolku project organizes a series of cooperation forums to develop cooperation between home and school. The main purpose of the project is that young people with an immigrant background would find upper secondary education after basic education which better suits their individual strengths and interests and that they would receive the support they need in choosing an educational path. At the center of the cooperation forums is cooperation between immigrant parents and study counselors in this transition phase.

The cooperation forums bring together young people with an immigrant background, immigrant parents, study counselors, representatives of migrant organizations and other stakeholders and experts involved in developing cooperation and interaction between home and school. In the cooperation forum, the representatives of different sectors are on an equal position with each other and set out to find solutions for developing cooperation between home and school together through an open dialogue. 

The first cooperation forum will be held on Friday, 16th April 2021 from 12pm to 3pm remotely via Zoom. The cooperation forum is organized bilingually in Finnish and in English.

If you are interested to join the co-operation forum contact OmaPolku projects, project manager Sara Herrala +358 (0)50 543 4575 / sara.herrala@moniheli.fi

For more information about OmaPolku project here  https://www.moniheli.fi/omapolku/