OmaPolku project: Remote peer group for English-speaking parents

  • la 21.11.2020 klo 15:3017:30
  • Zoom

The peer group is intended for English-speaking parents with an immigrant background who have children attending a middle school or completing their primary school. In the peer group, you will be able to discuss upper secondary education options after the basic education and ways you can support your child in choosing a study path or a career. The group is supervised by Hope Nwosu, the peer tutor of the OmaPolku project. The peer group is organized remotely on Zoom platform. You do not need to register for the peer group in advance.

Vertaisryhmä on tarkoitettu englanninkielisille, maahanmuuttajataustaisille vanhemmille, joilla on yläkouluikäisiä tai peruskoulunsa päättäviä lapsia. Vertaisryhmässä pääset keskustelemaan peruskoulun jälkeisistä toisen asteen koulutusvaihtoehdoista ja siitä, millä tavoilla voit tukea lastasi koulutuspolun tai ammatinvalinnassa. Ryhmän ohjaajana toimii OmaPolku-hankkeen vertaisohjaaja Hope Nwosu.
Vertaisryhmä toteutetaan etänä Zoom-alustalla. Vertaisryhmään ei tarvitse ilmoittautua etukäteen.

Lue lisää OmaPolku-hankkeesta
Read more about the OmaPolku project