Jäsenille: Toinen kyselytunti Moniheli-avustuksesta

  • to 18.3.2021 klo 1718
  • Zoom

Scroll down for English

Moniheli tukee jäsenjärjestöjensä toimintaa Moniheli-avustuksella. Avustus on tarkoitettu toiminnoille tai pienmuotoisille projekteille, jotka edistävät maahan muuttaneiden ja maahanmuuttajataustaisten kotoutumista, osallistamista ja hyvinvointia, tai parantavat suhteita eri väestöryhmien välillä. Tuemme hyvin suunniteltua, vaikuttavaa ja innovatiivista toimintaa. 

Hakuaika on tänä vuonna 15.2. - 31.3. ja avustusta voi hakea Monihelin Jäsensivuilta. Viimeistään 31.12.2020 verkostoon liittyneet jäsenjärjestöt, jotka eivät saa muuta STEA-avustusta, voivat hakea Moniheli-avustusta. 

Kiinnostunut? Tutustu ensin 15.2. jälkeen hakuoppaan ja hakulomakkeeseen. Jos sinulla on kysymyksiä hakuprosessista tai avustuksen käyttötarkoituksesta, tule mukaan 18.3. klo 17-18 verkossa pidettävään kyselyntuntiin! Voit kysyä englanniksi tai suomeksi.

Ehdota kysymyksiä etukäteen keskusteltavaksi tilaisuudessa täyttämällä alla oleva lomake!


For members: Moniheli Grant Q&A

Moniheli supports its member associations' activities with the Moniheli grant. The grant is for activities and small projects that promote the integration, participation and well-being of immigrants and immigrant-background people in Finland, or improve the relations between different groups in the population. We support well-planned, effective and innovative activities.

The application time this year is Feb 15th to March 31st, and applications should be made through Moniheli's Member Pages. Only associations who joined the network at the latest on Dec 31st 2020, and do not receive other funding from STEA, can apply for this grant. 

Interested? Read first the Application Guide and form once they are published on February 15th, and if you have any questions about the purpose of the grant or the application process, join us on March 18th at 17-18:00 for a Q&A session! The discussion is in English and Finnish. 

Suggest questions in advance to be discussed at the event by filling the form below!