Monihelin kevätkokous 2020 (vain jäsenille)

  • la 26.9.2020 klo 1013
  • Zoom

Monihelin kevätkokous 2020 pidetään poikkeuksellisesti tänä vuonna syksyn alussa ja ainoastaan verkossa. Kevätkokouksessa jäsenjärjestöjen edustajat hyväksyvät vuoden 2019 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen ja myöntävät vuoden 2019 hallitukselle vastuuvapauden. Kokouksen asialistalla tällä kertaa on myös mm. Monihelin sääntöjen päivitys. 

Asialista ja liitteet löytyvät Monihelin Jäsensivuilta tästä linkistä. HUOM! Jos haluat saada liitteet Jäsensivuilta, tarvitset järjestösi tilin salasanaa. Lähetämme myös liitteet kaikille äänioikeutetuille osallistujille kokouksen edeltävällä viikolla.

Ilmoittaudu tai ilmoita toinen henkilö äänioikeutetuksi osallistujaksi täyttämällä alla olevan lomakkeen huoleellisesti. Ilmoita lomakkeessa myös järjestösi virallisen edustajan nimen ja yhteystiedot. Virallinen edustaja vahvistaa meille, että voit äänestää järjestösi puolesta kokouksessa. Myös puheenjohtajat tarvitsevat toisen virallisen edustajan vahvistusta. 

Jokainen vahvistettu äänioikeutettu osallistuja saa sähköpostitse henkilökohtaisen linkin, josta hän voi äänestää kokouksen aikana. Järjestö voi vaihtaa äänioikeutettua osallistujaa täyttämällä lomakkeen uudelleen viimeistään ennen kokouksen alkua.Moniheli's Spring General Assembly 2020 will be exceptionally held in the early autumn and only online. At the Spring General Assembly, member association representatives go through the Annual Report and the closing of the books for the year 2019 and release responsibility from the board of 2019. Additionally, an update to the Moniheli statutes will be discussed.

The agenda and attachments can be found from Moniheli's Member Pages at this link. Please note! You need the password from your association's account to access the Member Pages. If you don't, we will send the attachments to all voting participants during the week prior to the assembly.

To register a voting participant or as a voting participant, read and fill the form below carefully, including the name and contact information of another official representative of your association. The official representative will confirm to use that you will vote on behalf of the association at the meeting. Also chairpersons need the confirmation of another official representative to vote. 

Confirmed voting participants will receive by email individual links, through which they will be able to vote during the meeting. An association can change their voting participant through this form only up to the beginning of the meeting. 


Osallistujan tiedot | Participant's information

Täytä ensin osallistujan tiedot. Osallistuja osallistuu verkossa kevätkokoukseen ja äänestää järjestön puolesta kokouksessa. Osallistuja voi äänestää vain, jos järjestönsä virallinen edustaja (joku muu kuin osallistuja) vahvistaa Monihelille, että hän saa äänestää. 

Fill first the participant's information. The participant attends the online meeting and votes on behalf of their association during the meeting. The participant can only vote, if an official representative of their association (other than the participant) confirms to Moniheli that the participant can vote.

HUOM! Lähetämme kokouksen alussa osallistujalle henkilökohtaisen äänestyslinkin sähköpostitse. Jos sähköpostiosoite on väärä, osallistuja ei voi äänestää. Tarkista huolella, että sähköpostiosoite on oikein.

Please note! At the beginning of the meeting, we will send an individial voting link to the participant by email. If there is a mistake in the email, the participant cannot vote. Double-check that the email address is correct!

Virallisen edustajan tiedot | Official representative information

Täytä alle järjestösi virallisen edustajan tiedot. Virallinen edustaja on henkilö, jolla on oikeus allekirjoittaa asiakirjoja järjestösi puolesta. Jos osallistuja on myös järjestön virallinen edustaja, joku toinen järjestön virallisista edustajista vahvistaa, että hän voi äänestää. Esimerkiksi, jos osallistuja on jäsenjärjestön puheenjohtaja, niin varapuheenjohtaja, sihteeri tai taloudenhoitaja vahvistaa, että saa äänestää Monihelin kevätkokouksessa. Lähetämme vahvistuspyynnöt ilmoittautuneiden järjestöjen virallisille osallistujille torstaina 24.9.

Next, fill your association's official representative's information. Official representatives are the persons who have the right to sign documents on behalf of your association. If the participant is already an official representative, another official representative of the association must confirm their right to vote. For example, if the participant is the chair of the member association, then the vice-chair, treasurer or secretary confirms their right to vote. We will send the requests for confirmation to the official representatives of registered associations on Thursday, Sept 24th.

Lähettämällä vastauksesi hyväksyt Monihelin tietosuoja-asetuksen.
By pressing Send, you approve Moniheli's data protection policy.