Kaikkien äänet kuuluviin! Koulutuspäivä Kaikkien Vaalit -kampanjan avainhenkilöille

 • la 10.4.2021 klo 10:3015:30
 • Zoom

Scroll down for English

Haluatko tehdä yhteisösi äänestä kuuluviin kesäkuun kuntavaaleissa? Osallistu Kaikkien Vaalit -kampanjan ilmaiseen koulutuspäivään ja opi, miten voit parhaiten vaikuttaa sinun lähipiiriin ja tuttaviin ja kannustaa heitä äänestämään kuntavaaleissa! 

Koulutus on tarkoitettu sinulle, jos...

 • haluat oppia lisää kuntavaaleista ja vaikuttamisesta
 • sinulla on hyviä verkostoja omassa vieraskielisessä yhteisössäsi, tai haluat laajentaa verkostojasi
 • yhteisössäsi äänestetään vaaleissa vain vähän (tarkista vuoden 2017 tilanne tästä)
 • haluat olla esikuva ja vaikuttaja omalle yhteisöllesi

Sinun ei tarvitse tietää paljon vaaleista, koska koulutus tarjoaa tietoa ja materiaaleja siitä. Innostus ja halu vaikuttaa riittää! 

Koulutus on myös sinulle, jos olet jo mukana Kaikkien Vaalit -kampanjassa verkkotilaisuuden järjestäjänä tai moderaattorina.


Koulutuksessa kuulet innostavia esityksia eri huippupuhujista ja pohdit muiden kanssa, miten parhaiten vaikuttaa yhteisöösi. Koulutuksen jälkeen sinulla on tarvittavia tietoa, lähteitä ja materiaaleja avainhenkilöksi toimimiseen kampanjan aikana, ja osaat välittää oikeaa ja ajankohtaista tietoa vaaleista muille. Puhujat ovat:

 • Vuoden 2015 ensimmäisen Kaikkien Vaalit -kiertueen järjestäjä oleva yhteisövaikuttaja Melis Ari-Gürhanli
 • Etnisten suhteiden neuvottelukunnan ETNOn pääsihteeri Peter Kariuki & asiantuntija Nina Suorsa, Oikeusministeriö
 • Yle News -toimittaja Egan Richardson
 • Kirjoittaja ja sisällöntuottaja, Very Finnish Problems -sarjakuvista tuttu Joel Willans

Koulutus pidetään lauantaina 10.4. klo verkossa Zoomin kautta, ja tarvitset verkkoyhteyden ja tietokoneen tai älypuhelimen. Koulutus on englanniksi ja suomeksi (osa puheista selkeäksi suomeksi ja osa englanniksi, tekstitys toiselle kielelle).


Tustustu tarkemmin koulutuspäivän ohjelmaan ja aikatauluun, 
ja ilmoittaudu viimeistään 8.4. tästä linkistä:


Tämä koulutus on osa Kaikkien Vaalit -kampanjasta. Kampanjan tarkoituksena on innostaa maahan muuttaneita äänestämään, vaikuttamaan ja osallistumaan kuntavaaleihin. Voit myös hakea 31.3. kampanjan tilaisuuksien järjestäjäksi tai videomateriaalin tuottajaksi, lue lisää tästä linkistä.


Make your voice heard! Training Day for key persons in the Kaikkien Vaalit (Our Election) campaign

Do you want to make your community's voice heard during June's municipal elections? Take part in the Kaikkien Vaalit (Our Election) campaign's free training day and learn how you can influence effectively the people around you and encourage them to vote in municipal elections!


This training is for you, if...

 • You want to learn more about municipal elections and influencing 
 • You have good networks in your foreign-language community, or would like to expand them
 • your community does not vote actively (check the situation in 2017 here)
 • you would like to be a role model and person of trust for your community

You do not need to know a lot about the elections, becaise the training will provide information and materials about it. It's enough if you are enthusiastic and want to make a difference! 

The training is also for you if you are organising or moderating one of the Kaikkien Vaalit campaign events.


During the training, you will hear engaging presentations from different top speakers and have the opportunity to reflect with others on how to best make a change in your community. After the training, you will have the necessary information, sources and materials to act as a key person during the campaign, and will be able to pass on efficiently correct and timely information about the elections to others. The confirmed speakers are:

 • The community influencer behind the first Kaikkien Vaalit campaign in 2015 Melis Ari-Gürhanli
 • Ethnic relations advisory board general secretary Peter Kariuki & specialist Nina Suorsa from the Ministry of Justice
 • Yle News journalist Egan Richardson
 • The writer and content provider behind the Very Finnish Problems comics, Joel Willans

The training will be held on Saturday, April 10th from 10.30 to 15.30 online via Zoom, and you need an internet connection as well as a computer or smartphone to participate. The training is in English and in Finnish (speeches are in either language and subtitled in the other language).


Discover the detailed programme and schedule,
and register at the latest on April 8th at this link:

This training is part of the Kaikkien Vaalit (Our Election) campaign. The purpose of the campaign is to encourage immigrants to vote, influence and take part in the municipal elections. Please note you can also apply un March 31st to organise a campaign event or produce video material, read more at his link.