Järjestöklubi: Löydä yhteistyökumppaneita | Associations' Club: Find cooperation partners

Scroll down for English

Opi mitä muuta toimintaa tapahtuu järjestösi alalla, miten löytää tietoa siitä, ja tehdä siitä yhteistyötä.

Yhteistyössä on potkua! Mutta mistä löytää yhteistyökumppanit? Tammikuun Järjestöklubin idea on auttaa osallistujia nähdä kokonaiskuvan siitä, mitä järjestönsä omalla alalla jo tehdään: toimintaa, projekteja ja palveluja, jotka palvelevat samaa kohderyhmää kuin järjestön kohderyhmä, tai edistävät samaa asiaa. 

Kun suunnittelet uutta toimintaa tai haet avustusta projektille, kokonaiskuvan hahmottaminen on olennaista. Uudet ja ainutlaatuiset ideat usein eivät olekaan niin uusia, vain joku muu on jo tehnyt saman aiemmin tai tekee sen nyt. Entä jos voisit kääntää tämän ongelmaan johonkin etuun? Yhdistä voimat sama tavoitetta varten, tai hyödyntä jonkun muun tahon aiemmin tehdystä työstä!

Järjestöklubin aikana keskustelemme siitä, mistä löytää tietoa saman alan eri toimijoiden työstä tai toiminnasta, ja miten lähestyä heitä ja ehdottaa yhteistyötä. Keskustelun jälkeen osallistujat osallistuvat fasilitoituun verkostoitumissessioon, jolla he voivat löytää muilta jäsenjärjestöiltä yhteisiä tarkoituksia ja suunnitelmia.

Tuttuun tapaan esitämme myös lyhyesti tilaisuuden alussa Monihelin uutisia jäsenilleen. 

Esitysten puheet pidetään joko suomeksi tai englanniksi ilmoittautumistietojen perusteella. Osallistujat, jotka eivät puhu esitysten kieltä, voivat kuitenkin seurata esityksiä kahdenkielisten taustadiojen avulla ja osallistua keskusteluun kumallakin kielellä. Pyydämme ystävällisesti ilmoittautumaan 12.1. mennessä täyttämällä alla olevaa lomaketta.

Tervetuloa!

Monihelin Järjestöklubit tarjoavat jäsenjärjestöille tilaa verkostoitua ja mahdollisuuden kuulla asiantuntijoiden puheenvuoroja palveluista ja aiheista, jotka auttavat järjestötoiminnan kehittämisessä.


Learn how to find out what is going on in your association's field, and turn competition into cooperation

Do more and better together! But together with whom? In January's Associations' Club, the idea is to help participants get the "big picture" of what activities, projects and services are already available in each associations' own field, for their own target group or the issue they work about. 

When planning new activities or applying for projects, it is essential to see this "big picture". Sometimes, what seemed like a new idea is already done. But what if it could be turned into a benefit, by combining forces for the same goal, or benefitting of the work that has been done before? 

During the Associations' Club, we will discuss of the main sources of information to find out about other organisations and their work, and how to approach potential partners. After that, participants will take part in a guided networking session where they can find common interests and plans between their respective member associations. As usual, we will also shortly present what's new with Moniheli's activities for members.

The language used in the presentations is either Finnish or English depending on the registered participants' language skills, but participants who do not speak the language used can follow the full presentation using the slides, and can participate to discussions in either language. Kindly register using the form below at the latest on September 22nd.

Welcome!

Moniheli's Associations' Club offers to member associations a space to network and learn about services and topics supporting association work through expert talks.

Ilmoittaudu 14.1. järjestöklubiin | Register to the Jan 14 Association's Club

Mitä kieliä ymmärrät? Valitse sopivin vastaus. | What languages do you understand? Select the most suitable answer. *

Lähettämällä vastauksesi hyväksyt Monihelin tietosuoja-asetuksen.
By pressing Send, you approve Moniheli's data protection policy.