Järjestöklubi: Yhdessä kohti syksyä! | Associations' Club: Onwards to the autumn, together!

  • ti 18.8.2020 klo 1719

Kevät on ollut hyvin erikoinen. Tilanne on tuonut monelle järjestölle uusia toimintamuotoja, haasteita ja uusia näkökulmia. Mitä uutta järjestösi on suunnitellut syksylle? Haluaisitko löytää yhteistyökumppaneita järjestösi syksyn toimintaan - tai tehdä yhteistyötä Monihelin toiminnan ja hankkeiden kanssa? 

Järjestöklubissa esitämme syksyn toimintaohjelmaamme, kuulemme eri jäsenjärjestöjen suunnitelmista syksylle ja suunnitellaan yhteistyötä. Tilaisuudessa voi myös vaikuttaa verkoston alustaviin ensin vuoden suunnitelmiin, jonka otamme huomioon ensi vuoden avustushakemuksen valmistelussa. Tilaisuudessa kerromme myös lyhyesti toiveista toimintaamme suhteen, mitä nousivat esiin kevään jäsenkartoituksen tuloksista. 

Ilmoittaudu jo mukaan, vaikuta tilaisuuden pääkielen valintaan ja ehdota puheenvuoron täyttämällä alla oleva lomake! Kerromme lisää tilaisuuden sisällöstä elokuussa.


This spring has been very unusual. The situation has brought to many associations new forms of action, challenges and new perspectives. In light of this, what is your association planning for the autumn? Would you like to find partners for your association's autumn activities - or collaborate with Moniheli's activities and projects? 

In this Associations' club, we will present our autumn programme, hear about the plans of various member associations, and plan cooperation between participants and associations. Participants also have the opportunity to influence the network's preliminary plans for next year, which we will take into account when preparing next year's grant application in September. During the event, we will also briefly talk about the wishes regarding our activities that came up from our member survey.

Sign up to mark the date, influence the choice of the main language of the event and propose a short talk by filling in the form below! We will tell you more about the contents of the event in August.

Ilmoittaudu 18.8. järjestöklubiin | Register to the Aug 18th Association's Club

Osallistutko mieluiten paikan päällä vai verkossa? Pyydämme varmistusta ennen tapahtumaa. | Do you participate in our premises or online? We will ask for confirmation closer to the event. *
Mitä kieliä ymmärrät? Valitse sopivin vastaus. | What languages do you understand? Select the most suitable answer. *
Haluatko pitää n. 5 minuutin puheenvuoron järjestösi puolesta tilaisuuden aiheeseen liittyen? | Would you like to have around 5 minutes to tell about your association's activities in relation to the topic? *
Haluatko saada Monihelin uutiskirjeen? | Would you like to receive Moniheli's newsletter? *

Lähettämällä vastauksesi hyväksyt Monihelin tietosuoja-asetuksen.
By pressing Send, you approve Moniheli's data protection policy.