Järjestöklubi: Yhdessä kohti syksyä! | Associations' Club: Onwards to the autumn, together!

  • ti 18.8.2020 klo 1719
  • zoom.us/j/93834275142

Kevät on ollut hyvin erikoinen. Tilanne on tuonut monelle järjestölle uusia toimintamuotoja, haasteita ja uusia näkökulmia. Mitä uutta järjestösi on suunnitellut syksylle? Haluaisitko löytää yhteistyökumppaneita järjestösi syksyn toimintaan - tai tehdä yhteistyötä Monihelin kanssa? 

Syksyn ensimmäisessä järjestöklubissa esitämme Monihelin syyskauden toimintaohjelman, kuulemme eri jäsenjärjestöjen loppuvuoden suunnitelmista ja edistämme yhteistyön syntymistä jäsenjärjestöjen välillä syksyä tai jo ensi vuotta varten. Tilaisuudessa voi vaikuttaa verkoston alustaviin, ensin vuoden suunnitelmiin osana Monihelin perusavustushakemuksen valmistelua. Tilaisuudessa kerromme myös lyhyesti kevään jäsenkartoituksen tuloksista esiin nousseista jäsenjärjestöjen toiveista toimintaamme kohtaan.

Vaikuta tilaisuuden sisältöön! Haluamme kuulla tapahtuman aikana suunnitelmistanne, erityisesti jos niissä voi hyödyntää yhteistyötä. Ilmoita meille etukäteen alla olevalla lomakkeella, jos haluat pitää n. 5 minuutin puheenvuoron aiheesta. Pyydämme ystävällisesti ilmoittautumaan ja ilmoittamaan puheenvuoroista viimeistään 16.8. täyttämällä alla oleva lomake. Linkki verkkotilaisuuteen lähetetään ilmoittautuneille sähköpostitse ohjeiden kanssa, ja jaetaan tällä sivulla ja Facebook-tapahtumassa.

Vaikka tilaisuuden pääkieli on ilmoittautumistietojen perusteella joko englanti tai suomi, kommenteja, kysymyksiä tai puheenvuoroja voi esittää tilaisuuden aikana kummallakin kielellä. Diat ovat suomeksi ja englanniksi. Kieliosaaminen otetaan huomioon ryhmätyössä. 

Tervetuloa!

Monihelin Järjestöklubit tarjoavat tilaa verkostoitua ja mahdollisuuden kuulla asiantuntijoiden puheenvuoroja eri aiheista ja palveluista, jotka auttavat järjestötoiminnan kehittämisessä.


This spring has been very unusual. The situation has brought to many associations new forms of action, challenges and new perspectives. In light of this, what is your association planning for the autumn? Would you like to find partners for your association's autumn activities - or collaborate with Moniheli's activities and projects? 

In the first Associations' Club of the autumn, we will present our programme for the season, hear about the plans of different member associations, and foster cooperation between participants and their associations. Participants also have the opportunity to influence the network's preliminary plans for next year, which we will take into account when preparing next year's grant application in September. During the event, we will also briefly talk about the wishes regarding our activities that came up from our member survey.

Be part of the event! During the event we would like to hear about your plans for the autumn and next year, especially if they could benefit from cooperation. Please inform us in the registration form if you would like to present a 5-minute talk about them during the event. Register by filling the form below at the latest on August 16th. The link to the event will be sent to you by email and posted on this page and on Facebook. 

The main language of the event will be either English or Finnish based on the language of registered participants, but questions and statements can be presented in either language. The background material is both in Finnish and English. Group work is arranged by language groups.

Welcome!

Moniheli's Association Clubs offer a space for networking and the opportunity to hear expert speeches on various topics and services that help with the development of association activities. Liity tapahtumaan klikkaamalla alta:
Click below to join the discussion: