Järjestöklubi: Yhteisön terveys on kaikkien asia!

  • ti 15.6.2021 klo 1718:30
  • Zoom

Scroll down for English

Miten edistää maahan muuttaneiden terveyttä? Julkinen sektori tekee paljon hienoa työtä terveyden edistämisen parissa, mutta he eivät aina tavoita kaikkia, jotka sitä tarvitsevat. Järjestöt taas tekevät paljon jalkautuvaa työtä, jolla he tavoittavat omia yhteisöjään paremmin. Miten järjestösi voi edistää maahan muuttaneiden terveyttä? Mitä jalkautuvaa työtä järjestöt tekevät jo, ja miten tehdä sitä hyvin? Kuka mielestäsi tarvitsee eniten tukea oman terveydensä parantamiseksi?

Kevään viimeinen Järjestöklubi järjestetään tiistaina 15.6. klo 17-18:30. Alustuksen aiheeseen pitävät Moniheli ry:n Terkku-hankkeen koordinaattori Laura Musta ja Heed ry:n puheenjohtaja Emma Tamankag. Kuulemme myös eri järjestöjen kokemuksista ja hyvistä käytännöistä aiheeseen liittyen, ja mietimme yhdessä, mitä jokainen voi tehdä asialle. Järjestöklubissa osallistujat tutustuvat Moniheliin ja erilaisiin järjestöihin, ja löytävät uusia yhteistyökumppaneita.

Vaikuta tilaisuuden sisältöön! Haluamme erityisesti kuulla tilaisuudessa järjestösi työstä liittyen terveyden edistämiseen. Ilmoittaudu ja ilmoita n. 5 minuutin puheenvuorostasi viimeistään su 13.6.2021 täyttämällä alla oleva lomake. Vahvistamme puheenvuorot erikseen sähköpostitse viimeistään päivän ennen tilaisuutta. Linkki verkkotilaisuuteen lähetetään ilmoittautuneille sähköpostitse ohjeiden kanssa, ja jaetaan tällä sivulla tilaisuuden päivänä, joten voit myös osallistua ilman ilmoittautumista.

Tilaisuuden puhekieli (englanti tai suomi) valitaan ilmoittautumisten perusteella, mutta kommentteja, kysymyksiä tai puheenvuoroja voi esittää tilaisuuden aikana kummallakin kielellä. Diat ovat suomeksi ja englanniksi ja käännämme toisella kielellä pidetyt puheenvuorot. Kieliosaaminen otetaan myös huomioon ryhmätyössä. 

Tervetuloa!

Monihelin Järjestöklubit tarjoavat tilaa verkostoitua ja mahdollisuuden kuulla asiantuntijoiden puheenvuoroja eri aiheista ja palveluista, jotka auttavat järjestötoiminnan kehittämisessä.

Lue lisää Terkku-hankkeesta.

Liity keskusteluun 15.6. klo 17 tästä:


Associations' Club: Health promotion outreach work in associations

How to improve the health of immigrants? The public sector is doing a great job improving health, but they do not reach everyone equally. Multicultural associations are the best to reach their communities, and they do a lot of outreach work. What can your association do to improve immigrants' health? What kind of outreach work is done, and how to do it well?Who do you think should be the main target group for health promotion work?

The last Associations' Club of the spring will be held on Tuesday 15th June at 17:00-18:30. There will be talks from Moniheli's Terkku-project's coordinator Laura Musta and from Emma Tamankag, who is the chair of Heed Association Finland. We also hear about the experiences and good practices of various associations about this topic, and together we will think over what each of us can do about it. In the Associations’ Club, participants can get to know Moniheli and various associations, and find new cooperation partners among them.

Be part of the event! We would like to hear during the event about your association's work relating to health promotion. Register and inform us if you would like to present a 5-minute talk about them during the event by filling the form below at the latest on June 13th, 2021. The link to the event will be sent to you by email but also posted on this page and on Facebook, so it is also possible to attend without registration.

The main language of the event will be either English or Finnish based on the language skills of registered participants, but questions and statements can be presented in either language. The background material is both in Finnish and English and we briefly translate speeches in only one language. Group work is arranged by language groups.

Welcome!

Moniheli's Association's Clubs offer a space for networking and the opportunity to hear expert speeches on various topics and services that help with the development of association activities. 

Read more about the Terkku project.

Join the discussion on June 15th at 17: