Järjestöklubi: Haussa työntekijöitä!

  • ti 15.12.2020 klo 1719
  • zoom.us/j/98881597845

Scroll down for English

Järjestöt tekevät tärkeätä työtä. Mutta kun toiminta kasvaa, usein vapaaehtoistyö ei enää riitä. Pienet avustukset tukevat järjestöjen toimintaa, mutta tuovat mukaansa lisää hallintotyötä ja harvoin riittävät henkilön palkkaamiseen. Miten järjestö voi edistää työllistymistä omassa yhteisössään ja saada samalla enemmän työtä tehtyä? Millaisia resursseja on saattavilla esimerkiksi vapaaehtoisen palkkaamiseen järjestön työntekijäksi? Mitä järjestön pitää huomata, kun haluaa palkata jonkun esim. palkkatuella? 

Vuoden viimeisessä Järjestöklubissa pohdimme nämä kysymyksiä ja tutustumme eri vaihtoehtoihin järjestötyön tukemiseen (palkkatuki, työkokeilu...) ja niihin liittyvät ehdot. Kuulemme puheenvuoron Amal ry:ltä ja muista järjestöiltä kokemuksistaan palkkatuen kanssa. Järjestöklubissa osallistujat tutustuvat Moniheliin ja erilaisiin järjestöihin, ja löytävät uusia yhteistyökumppaneita.

Vaikuta tilaisuuden sisältöön! Oletko järjestössäsi käyttänyt palkkatukea tai joku muu tuettua työllistymistä? Ehkä olet itse ollut palkkatuella jonkun järjestön palveluksessa? Millainen oli kokemuksesi tämän kanssa, ja onko järjestölläsi vinkkejä, jotka voisivat olla hyödyllisiä muille? Haluamme kuulla kokemuksistanne! Ilmoittaudu ja ilmoita n. 5 minuutin puheenvuorostasi viimeistään ti 15.12.2020 klo 9. täyttämällä alla oleva lomake. Vahvistamme puheenvuorot erikseen sähköpostitse. Linkki verkkotilaisuuteen lähetetään ilmoittautuneille sähköpostitse ohjeiden kanssa, ja jaetaan tällä sivulla tilaisuuden päivänä.

Tilaisuuden puhekieli (englanti tai suomi) valitaan ilmoittautumisten perusteella, mutta kommentteja, kysymyksiä tai puheenvuoroja voi esittää tilaisuuden aikana kummallakin kielellä. Diat ovat suomeksi ja englanniksi ja käännämme toisella kielellä pidetyt puheenvuorot. Kieliosaaminen otetaan myös huomioon ryhmätyössä. 

Tervetuloa!

Monihelin Järjestöklubit tarjoavat tilaa verkostoitua ja mahdollisuuden kuulla asiantuntijoiden puheenvuoroja eri aiheista ja palveluista, jotka auttavat järjestötoiminnan kehittämisessä.


Liity klo 17 alkavaan tapahtumaan Zoomissa alla olevasta napista:


Associations' Club: Looking for workers!

Non-profit associations do important work. But when activities grow and expand, often volunteer work is not enough to manage. Small funding usually help associations to do more, but they also bring along more administrative work, without enough resources to hire someone. How can associations support employment in their communities while getting the resources to do more? What are the options available to hire a good volunteer? What is important to keep in mind when considering using pay subsidies (palkkatuki) to hire someone?  

In the last Associations' Club of the year, we will discuss these questions and find out about different options available to associations to add people to their team (pay subsidies, work try-out) and their conditions and rules. We will hear about the experiences of Amal ry and other associations with supported employment. In the Associations’ Club, participants can get to know Moniheli and various associations, and find new cooperation partners among them.

Do it with us! Has your association used pay subsidy or other supported employment, or did you yourself work in an organisation thanks to pay subsidy? What kind of experience did you have with it, and do you have any tips that could be useful to others? We want to hear about your experiences! Register and inform us if you would like to present a 5-minute talk about them during the event by filling the form below at the latest on Tuesday, December 15th at 9am. Speakers will be confirmed separately by email. The link to the event will be sent to you by email and posted on this page and on Facebook. 

The main language of the event will be either English or Finnish based on the language skills of registered participants, but questions and statements can be presented in either language. The background material is both in Finnish and English and we briefly translate speeches in only one language. Group work is arranged by language groups.

Welcome!

Moniheli's Association's Clubs offer a space for networking and the opportunity to hear expert speeches on various topics and services that help with the development of association activities. Join the Association's Club starting at 17 by clicking on the button below: