Järjestöklubi: Miesten vuoro | Associations' Club: Men, it's your turn!

  • ti 12.5.2020 klo 1719
  • https://zoom.us/j/98164312203

Scroll down for English

Järjestökentällä tehdään paljon (ja oikeutetusti!) toimintaa naisille, mutta tarvitsevatko miehetkin omaa toimintaa - ja minkälaista?

Naapuriäidit, Monika-Naiset ja Kamalat Äidit. Naisille suunnitellaan ja järjestetään järjestökentällä paljon sukupuolisensiitivista ja hyvin tarpeellista hyvinvointia edistävää toimintaa, mutta melko harvoin nähdään vastaavaa toimintaa miehille. Miehet ovat kuitenkin yliedustettuina itsemurhatilastoissa, ja kärsivät myös yksinäisyydestä ja masennuksesta, joiden oireita ei aina tunnisteta. Mitä järjestöt voivat tehdä miesten hyvinvoinnin edistämiseksi?

Toukokuun järjestöklubissa keskustelemme kansalaisjärjestötoiminnasta maahanmuuttajamiesten näkökulmasta ja kuulemme monikulttuurijärjestöjen näkemyksiä, ideoita ja toimintoja aiheeseen liittyen. Asiantuntijapuheenvuoron pitää Sosped-säätiön Feeniks-hanke, jonka tehtävänä on tukea keski-ikäisiä miehiä, joiden työtä digitalisaatio muuttaa merkittävästi. Feeniks-hanke kouluttaa heistä mentoreita tukemaan toisia miehiä harrasteporukoissa sekä työpaikoilla, ja tarjoaa tukea järjestöille harrastustoimintaa varten.

Vaikuta tilaisuuden sisältöön! Haluamme kuulla tapahtuman aikana, mitä monikulttuuriset järjestöt tekevät jo yhteisönsä miesten hyvinvoinnin eteen. Ilmoita meille etukäteen alla olevalla lomakkeella, jos haluat pitää n. 5 minuutin puheenvuoron aiheesta. Pyydämme ystävällisesti ilmoittautumaan ja ilmoittamaan puheenvuoroista viimeistään 10.5. täyttämällä alla oleva lomake. Linkki verkkotilaisuuteen lähetetään ilmoittautuneille sähköpostitse.

Vaikka tilaisuuden pääkieli on ilmoittautumistietojen perusteella joko englanti tai suomi, kommenteja, kysymyksiä tai puheenvuoroja voi esittää tilaisuuden aikana kummallakin kielellä. Diat ovat suomeksi ja englanniksi. Kieliosaaminen otetaan huomioon ryhmätyössä. 

Tervetuloa!

Monihelin Järjestöklubit tarjoavat tilaa verkostoitua ja mahdollisuuden kuulla asiantuntijoiden puheenvuoroja eri aiheista ja palveluista, jotka auttavat järjestötoiminnan kehittämisessä.The association field organises plenty of activities just for women, but don't men also need their own activities - and if so, what kind?

Neighbourhood Mothers, Monika-Naiset and Kamalat Äidit. Many activities supporting wellbeing are planned and organised in the association field using gender-sensitive approaches for women - and they are needed. But similar approaches for men are rare. However, men are overrepresented in suicide rates and suffer from loneliness and depression too, often without anyone noticing. So what can associations do to support the wellbeing of men in their communities?

In May's Associations' Club, we will discuss about wellbeing and third sector activities from the men's perspective and hear about ideas and activities from the perspective of multicultural associations. The expert talk will be given by the Sosped Foundation's Feeniks project, whose purpose is to support middle-aged men whose work is affected by digitalization. The Feeniks project is training them to act as mentors for other men in their free-time activities or in the workplace, and offers support to associations that would like to organise these free-time activities. 

Be part of the event! We would like to hear during the event what multicultural associations already do to support the wellbeing of the men in their communities. Please inform us in the registration form if you would like to present a 5-minute talk about it during the event. Register by filling the form below at the latest on May 10th. The link to the event will be sent to you by email. 

The main language of the event will be either English or Finnish based on the language of registered participants, but questions and statements can be presented in either language. The background material is both in Finnish and English. Group work is arranged by language groups.

Welcome!

Moniheli's Association Clubs offer a space for networking and the opportunity to hear expert speeches on various topics and services that help with the development of association activities. 

Registration has ended. 
Click below to join the conversation: