Järjestöklubi: Syrjivätkö vuokranantajat?

  • ti 18.5.2021 klo 1718:30
  • Zoom

Scroll down for English

Yhdenvertaisuutta valvovan viranomaisen eli Yhdenvertaisuusvaltuutetun tietoon tulee vuosittain vain muutamia kymmeniä tapauksia, joissa ulkomaalaistaustainen henkilö on kohdannut syrjintää asumiseen liittyen. 

Katto-toiminnan kokemuksen mukaan esimerkiksi asunnon vuokraamisen yhteydessä tapahtuva syrjintä on kuitenkin yleistä.

Miksi asumiseen liittyvä syrjintä ei näy tilastoissa? Oletko tai ovatko yhteisösi jäsenet kokeneet syrjintää esim. asunnon haussa? Mitä asialle voi tehdä?

Tule Järjestöklubiin keskustelemaan aiheesta Syrjivätkö vuokranantajat? Ohjelmassa Katto-toiminnan alustus aiheesta sekä yhteistä keskustelua asunnon vuokraamisen yhteydessä tapahtuvasta syrjinnästä. Tule keskustelemaan kanssamme siitä, mitä voisimme tehdä asialle yhdessä!

Vaikuta tilaisuuden sisältöön! Haluamme erityisesti kuulla tilaisuudessa järjestösi työstä liittyen asumiseen tai asumisen yhteydessä tapahtuvaan syrjintään. Ilmoittaudu ja ilmoita n. 5 minuutin puheenvuorostasi viimeistään su 16.5.2021 täyttämällä alla oleva lomake. Vahvistamme puheenvuorot erikseen sähköpostitse viimeistään päivän ennen tilaisuutta. Linkki verkkotilaisuuteen lähetetään ilmoittautuneille sähköpostitse ohjeiden kanssa, ja jaetaan tällä sivulla tilaisuuden päivänä, joten voi myös osallistua kuuntelijana ilman ilmoittautumista.

Tilaisuuden puhekieli (englanti tai suomi) valitaan ilmoittautumisten perusteella, mutta kommentteja, kysymyksiä tai puheenvuoroja voi esittää tilaisuuden aikana kummallakin kielellä. Diat ovat suomeksi ja englanniksi ja käännämme toisella kielellä pidetyt puheenvuorot. Kieliosaaminen otetaan myös huomioon ryhmätyössä. 

Tervetuloa!

Monihelin Järjestöklubit tarjoavat tilaa verkostoitua ja mahdollisuuden kuulla asiantuntijoiden puheenvuoroja eri aiheista ja palveluista, jotka auttavat järjestötoiminnan kehittämisessä.

Lue lisää Katto-toiminnasta.

Liity keskusteluun 18.5. klo 17 tästä:

Associations' Club: Do landlords discriminate?

Every year only a few dozen cases of discrimination against people with foreign backgrounds connected with housing are brought to the attention of the non-discrimination authority, the Non-Discrimination Ombudsman.

However, according to the Katto program’s experience, discrimination in connection with renting an apartment, for example, is common.

Why is discrimination related to housing not reflected in the statistics? Have you or members of your community been discriminated against, for example, when searching for an apartment? What can you do about it?

Join the Associations’ Club to discuss the topic of "do landlords discriminate"? The event's programme includes Katto program's introduction on the topic and a joint discussion on discrimination in connection with renting an apartment. Come and discuss with us what we could do about it together!

Be part of the event! We would like to hear during the event about your association's work relating to housing or discrimination in connection with housing. Register and inform us if you would like to present a 5-minute talk about them during the event by filling the form below at the latest on May 16th, 2021. The link to the event will be sent to you by email but also posted on this page and on Facebook, so it is also possible to attend without registration.

The main language of the event will be either English or Finnish based on the language skills of registered participants, but questions and statements can be presented in either language. The background material is both in Finnish and English and we briefly translate speeches in only one language. Group work is arranged by language groups.

Welcome!

Moniheli's Association's Clubs offer a space for networking and the opportunity to hear expert speeches on various topics and services that help with the development of association activities. 

Read more about the Katto program.

Join the discussion on May 18th at 17: