Järjestöklubi: Kehitä järjestöäsi yhteistyöllä yli rajojen | Associations' Club: Develop your association with cooperation across borders

  • ti 2.6.2020 klo 1719
  • zoom.us/j/95640022254

Scroll down for English

 Jos haluat uusia ideoita järjestösi toimintaan käännä katseesi Suomen rajojen yli!

Järjestötoiminnassa kannattaa aina oppia siitä, mitä tehdään muualla. Vaikka Suomessa tehdään hyvää työtä, ulkomailla on paljon mistä oppia: ideoita, toimintamalleja, rahoitusta ja monipuolisia yhteistyömahdollisuuksia. 

Miten suomalainen järjestö voi löytää ja käyttää näitä tilaisuuksia oman toiminnan parantamiseksi Suomessa?

Celebrating our Diversity forum 2019. © Ella Kiviniemi

Kesäkuun järjestöklubissa keskustellaan kansainvälisyydestä asiantuntijan kanssa ja kuullaan monikulttuuristen järjestöjen kokemuksia kansainvälisestä yhteistyöstä. Asiantuntijapuheenvuoron pitää Anna Lindh -säätiön Suomen verkosto, jonka tarkoituksena on rakentaa kulttuurien välistä vuoropuhelua Euro-Välimeren alueella. Verkosto tukee yhteistyötä alueen maiden välillä, ja tarjoaa verkostoitumismahdollisuuksia, rahoitusta yhteisiin hankkeisiin, koulutuksia, keskustelutilaisuuksia ja muita resursseja niin järjestöille kuin aiheesta kiinnostuneille. 

Vaikuta tilaisuuden sisältöön! Haluamme kuulla tilaisuuden aikana esimerkkejä kansainvälisestä yhteistyöstä (ALF-verkoston kautta, EU:n tasolla tai muualla). Minkälaista kansainvälistä yhteistyötä järjestösi on tehnyt, ja miten järjestösi on kehittäneet toimintaansa Suomessa yhteistyön myötä? Ilmoita meille etukäteen alla olevalla lomakkeella, jos haluat pitää n. 5 minuutin puheenvuoron aiheesta järjestösi puolesta. Pyydämme ystävällisesti ilmoittautumaan ja ilmoittamaan puheenvuoroista ja toiveista tapahtuman pääkielestä viimeistään 31.5. täyttämällä alla oleva lomake. Linkki verkkotilaisuuteen lähetetään ilmoittautuneille sähköpostitse.

Vaikka tilaisuuden pääkieli on ilmoittautumistietojen perusteella joko englanti tai suomi, kommenteja, kysymyksiä tai puheenvuoroja voi esittää tilaisuuden aikana kummallakin kielellä. Diat ovat suomeksi ja englanniksi, puheenvuorot käännetään lyhyesti ja osallistujien kieliosaaminen otetaan huomioon ryhmätyössä. 

Tervetuloa!

Monihelin Järjestöklubit tarjoavat tilaa verkostoitua ja mahdollisuuden kuulla asiantuntijoiden puheenvuoroja eri aiheista ja palveluista, jotka auttavat järjestötoiminnan kehittämisessä.Look beyond the borders of Finland if you want new ideas for the activities of your organization!

In association activities, it is always worthwhile to learn from what is being done elsewhere. Although good work is done in Finland, there is a lot to learn from the work done abroad: ideas, operating models, funding and diverse opportunities for cooperation.

How can a Finnish organization find and use these opportunities to improve its own operations in Finland?

June’s Associations’ Club will discuss about the opportunities provided by international cooperation and hear the experiences of multicultural associations about it. The expert speech will be given by the Anna Lindh Foundation's Finnish network, which aims to build intercultural dialogue in the Euro-Mediterranean area. The network supports co-operation between the countries of the region, and provides networking opportunities, funding for joint projects, training, discussion events and other resources for both organizations and those interested in the topic.

Be part of the event! We would like to hear during the event what kind of cooperations multicultural associations in Finland already do (through the ALF network, the European Union or in other ways) and what was learned from this cooperation to use in Finland. Please inform us in the registration form if you would like to present a 5-minute talk about it during the event. Register, propose a talk and tell us about your language wishes by filling the form below at the latest on May 31st. The link to the event will be sent to you by email. 

The main language of the event will be either English or Finnish based on the language of registered participants, but questions and statements can be presented in either language. The background material is both in Finnish and English, speeches are summarized in the other language, and group work is arranged by language groups.

Welcome!

Moniheli's Association Clubs offer a space for networking and the opportunity to hear expert speeches on various topics and services that help with the development of association activities. Registration has ended. 
Click below to join the conversation: