Syyskokous 25.11.2017 | Autumn General Assembly, Nov 25 2017

 

Monihelin syyskokous pidetään lauantaina 25. marraskuuta 2017 Pakolaisavun toimitiloissa (Elimäenkatu 15, Vallila, Helsinki). Kahvitus ja asiakirjojen tarkistus alkaa klo 9.30 ja ohjelma klo 10.00.

Syyskokous on verkoston vuoden tärkein kokous, sillä useimmat luottamustehtävät täytetään kokouksessa. Ole hyvä, lue huolellisesti alla olevat tiedot ja kiinnitä huomiota ilmoitettuihin päivämääriin!

Ehdottomat päivämäärät! Niiden jälkeen muutokset eivät onnistu:
• Lisäykset asialistaan ke 25.10. mennessä: Muutokset ei enää mahdollisia! 
• to 23.11. mennessä: Ilmoita järjestösi ehdokas (linkki) täyttämällä Jäsensivuilla oleva lomaketästä linkistä
• la 25.11., syyskokouksen päivä: Jäsenmaksu maksettu, edustajien nimet ilmoitettuj Jäsensivujen kautta samasta linkistä!

 

Moniheli will hold its Autumn General Assembly on Saturday, November 25th in the Finnish Refugee Council's auditorium (Elimäenkatu 15, Vallila, Helsinki). The checking of the documents will start and coffee will be served starting at 9:30 and the programme itself will start at 10:00.

The Autumn General Assembly is the most important meeting for the network for the year, as most positions of trust will be filled at the meeting. Please read carefully the information below and pay attention to the indicated deadlines. 

Deadlines! After these, changes will not be accepted:
• Additions to the agenda were due Wednesday, Oct 25: Changes are not possible anymore!
• by Thursday, Nov 23 at the latest: Register your candidate by filling the candidate registration form in the Member Intranet!
• by Saturday, Nov 25, date of the GA: Make sure your membership fee is paid, and that you have also registered your voting representative by filling the same form in the Member Intranet!

 

1. Mitä syyskokouksessa tehdään? What happens at the Autumn GA?

Liitteet / Attachments

PDF-tiedosto1. Asialista - Agenda - Syyskokous AGA 2017.pdf (406 kB)
Syyskokouksen asialista, muutokset ei enää mahdollisia / Agenda of the Autumn GA, changes not accepted anymore.
PDF-tiedosto2. Board members 2010-2017.pdf (533 kB)
Kenen kausi on loppumassa? Whose term is ending?
PDF-tiedosto3. in English - Action Plan 2018.pdf (577 kB)
Moniheli's Action Plan proposal for 2018, in English.
PDF-tiedosto3. suomeksi - Toimintasuunnitelma 2018.pdf (573 kB)
Monihelin toimintasuunnitelmaehdotus vuodelle 2018, suomeksi.
PDF-tiedosto4. Budjetti 2018 - Budget 2018.pdf (177 kB)
Budjettiehdotus vuodelle 2018 / Budget proposal for 2018.

Ole hyvä ja lue asialista läpi (liite 1). Lisäyksiä ei sääntöjen mukaan voida enää ottaa huomioon.

Hallituksen vaaleissa valitaan tällä kertaa vain kaksi (2) uutta hallituksen jäsentä sekä enintään neljä (4) hallituksen varajäsentä (katso liite 2). Kokouksessa myös esitellään ja hyväksytään vuoden 2018 toimintasuunnitelma (liite 3) ja budjetti (liite 4).

 

Please read the agenda carefully (attachment 1). No changes can be made to the agenda anymore and no additional issue can be discussed at the meeting.

We will be electing two (2) board members and up to four (4) deputy board members (check the list of current board members in Attachment 2). Also the Action Plan for the year 2018 (attachment 3) and budget (attachment 4) will be presented and accepted.

 

2. Miten voi äänestää? How to vote at the GA?

Jäsenjärjestö voi antaa yhdelle henkilölle oikeuden äänestää järjestön puolesta yleiskokouksessa. (Muut jäsenjärjestön jäsenet ovat myös tervetulleita, mutta he eivät voi äänestää, vain osallistua keskusteluihin.) 

Tästä yleiskokouksesta alkaen vanhat tutut paperivaltakirjat eivät ole enää käytössä. Niiden tilalle keräämme valtuutettujen nimet sähköisesti Monihelin Jäsensivujen kautta. Pääset ilmoittamaan valtuutetun henkilön nimen tästä linkistä: Ilmoita ehdokkaan ja/tai edustajan nimi.

Kunkin osallistuvan järjestön tulee varmistaa, että valtuutettu edustaja tuntee asialistalla olevat kohdat. Suosittelemme, että keskustelette oman hallituksenne kanssa sopiaksenne äänestysohjeista edustajallenne. 

HUOM! Yhdistyksen puheenjohtajan on saatava valtuutus yhdistykseltä, eli tällöin jonkun muun järjestön virallisen edustajan, esimerkiksi yhdistyksen varapuheenjohtajan, pitää antaa puheenjohtajalle valtuutus. Kukaan ei voi itse valtuuttaa itseään äänestämään yhdistyksen puolesta! 

 


A member association can give to one person the right to vote on behalf of the association at the General Assembly. Other members and representatives of the association are of course welcome to attend the assembly, but they cannot vote on behalf of the association, only participate to discussions.

Granting the right to vote on behalf of the association has been done until now using an authorization letter. However, for the first time starting from this Autumn General Assembly, the good old paper versions of the authorization letter will not be used anymore. Instead, the names of the authorized representatives will be gathered via our Member Intranet. Inform us of the name of your association's authorized representative at this link: Registering a candidate and/or voting representative.

Please also make sure your representative is familiar with the issues presented in the agenda. You may want to discuss these issues with your board to decide on voting instructions for the representative.

PLEASE NOTE! Even if you are the chairperson of your association, you cannot authorize yourself to vote on its behalf. In this case, please make sure you have the email address of another official representative before filling the form!

 

3. Kuka voi tulla valituksi? Who can be elected?

Liitteet / Attachments

PDF-tiedosto5. Tehtävät ja vastuualueet - Tasks and responsibilities.pdf (370 kB)
Ehdokkaille luettavaksi: Nämä ovat hallituksen jäsenten vastuualueet ja tehtävät. | To be read by candidates: Here are the tasks and responsibilities of a board member.

Jokainen Monihelin jäsenjärjestö voi nimetä yhden (1) ehdokkaan hallituksen jäseneksi. Järjestön tulisi tutustua huolella Monihelin hallituksen jäsenten tehtäväkuvaan ja vastuualueisiin ennen ehdokkaan valitsemista.

Ehdokkaan tulee valmistautua esittelemään itsensä ja näkemyksensä hakemaansa toimeen lyhyessä esittelypuheenvuorossa. Liitteestä 5 (yllä) löytyy lyhyt esittely roolista sekä roolin vastuualueista ja tehtävistä. Pyydämme ehdokkaitakin lukemaan dokumentin huolella.

 

Every member association of Moniheli may nominate one (1) candidate to the board. The member association should familiarize itself with what is expected from Moniheli board members before selecting a candidate.

Each candidate must be ready to present their intentions, interests and motivation to the assembly in a few minutes' speech. Please read carefully - both member association representatives and candidates themselves - the description of the open positions (Attachment 5, above). 

 

4. Miten asettua ehdokkaaksi? How to register a candidate?

Järjestön ehdokkaan nimi ja yhteystiedot on ilmoitettava torstaihin 23.11. mennessä täyttämällä Jäsensivuilla oleva lomake tästä linkistä: Ilmoita ehdokas ja/tai edustaja.

HUOM! Lomakkeeseen on liitettävä ehdokkaan kuva vaalijulisteita varten!

HUOM! Jäsenjärjestön virallinen edustaja ei voi nimetä itseään ehdokkaaksi ilman toisen virallisen edustajan suostumusta. Varmista ennen lomakkeen täyttämistä, että sinulla on toisen virallisen edustajan sähköpostiosoite tallessa. 

 

The name and contact information for the association's candidate must be notified by Thursday, November 23rd by filling the form at this link: Registering a candidate and/or voting representative.

PLEASE NOTE! Make sure you have a picture of the candidate to attach to the form before filling it!

PLEASE NOTE! As for authorization, an official representative of the association cannot nominate themselves as candidate without the consent of another official representative of the association. If so, make sure you have the email address of another official representative before filling the form!

 

Tervetuloa syyskokoukseen! Welcome to the Autumn GA!