Yhdistyksille | For associations

 

  • https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/75044
    TYÖTÄ YHTEISÖN JA YHTEISKUNNAN HYVÄKSI – Maahanmuuttajajärjestöt palveluiden tuottajina

    Selvitys kartoittaa maahanmuuttajajärjestöjen palvelutoimintaa, sen kohderyhmiä, toimialoja ja rahoitusmuotoja. Selvitystä varten kuultiin yli viidenkymmenen järjestö-, kunta- ja sidosryhmätoimijan näkemyksiä

 

  • Juhlapaikat
    Listalta löytyy erilaisia helsinkiläisiä tiloja, mitä järjestöt voivat vuokrata tai käytää omaan tarkoitukseen edullisella hinnalla.