Palaute | Feedback

Arvoisa hakija,

Pyrimme jatkuvasti parantamaan tarjoamiamme palveluja, mukaan lukien opettavaista jäsenjärjestöavustuksen prosessiamme. Täytä ystävällisesti alla oleva lyhyt kysely (5 kysymystä, 1-5 minuuttia) ja kerro kehitysehdotuksistasi, niin otamme palautteesi huomioon ensi rahoituskierroksella.

Huomaathan, että tämä kysely koskee vain hakuprosessia (infotilaisuus 12.12.2017 ja järjestöklubi 16.1.2018, annettua ohjausta ja tietoa hakuajan aikana, hakulomake, hakuohjesivu ja budjettilomake). Mikäli haluat antaa palautetta avustuspäätöksestä, ota meihin yhteyttä ja varaa aikaa keskusteluun. Kiitos!

Dear applicant, 

We strive to improve our services continuously, including the learning process of applying to the member association grant. Please reply to the few short questions (5 questions, 1-5 minutes) below and tell us your development suggestions, so we can take your feedback into account when planning the next round of funding.

Please note that these questions are about the application process (info session on Dec 12, 2017 and associations' club on Jan 16, 2018, guidance and information given during the application period, application form, Application Guide page and budget form). If you would like to give and get feedback about the funding decision, do get in touch with us and book time for a discussion. Thank you!


1. Miten selkeää oli antamamme tieto hakuprosessin käytännöstä (mistä hakulomake löytyy, hakuajan päättymispäivä, jne)?
How clear was the information we gave about the practicalities of the application process (where to find the form, deadlines, etc)?

2. Kuinka selkeitä hakulomakkeen kysymykset olivat?
How clear were the questions on the application form?

3. Miten helppoa oli budjettilomakkeen täyttäminen?
How easy was it to fill the budget form?

4. Käytitkö hakemuksesi kirjoittaessasi mahdollisuutta saada neuvontaa ja palautetta Monihelin työntekijöistä? Miksi?
Did you use, during the writing of the application, the possibility to get feedback and advice from Moniheli staff? Why?


Kiitos vastauksistasi! Avustuspäätökset julkaistaan viikonloppuun mennessä. Muista painaa alla olevaa Lähetä-nappia!

Thank you for telling us! Funding decisions will be published by the weekend. Remember to press the blue "Lähetä" button below!