Jäsenjärjestöavustus | Support for member associations

Moniheli jakaa avustuksia jäsenjärjestöilleen yhdistysten omien projektien ja ideoiden toteuttamiseen, ja sillä heidän valmiukensa hakea ja saada rahoitusta ja hallita sitä parantamiseksi. Avustukset rahoitetaan Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) Monihelille myöntämästä jäsenjärjestöavustuksesta (60 000€ vuodelle 2019). Hakuaika on kerran vuodessa, yleensä joulukuun puolivälistä tammikuun loppuun asti.

Jäsenjärjestöavustuksen saajat voivat asioida (materiaalit, raportointi) Jäsensivuilla.

Kiinnostuneet jäsenjärjestöt voivat lukea lisää ja hakea avustusta hakuajan aikana Jäsensivuista tästä linkistä! (vaatii salasanaa)


Moniheli grants financial support to its member associations for the implementation of their own projects and ideas, with a final objective of improving their capacity to apply, receive and manage funding. The money herefore was granted to Moniheli by the Funding Centre for Social Welfare and Health Organisations (STEA) as a means to support its members (60 000 € in 2019). There is currently one application round per year, usually starting in mid-December and ending at the end of January.

Member association grant recipients can manage their grant (materials and reporting) on Moniheli's Member Intranet.

Interested member associations can read more and apply for funding during the application period from the Member Intranet at this link! (password protected)