Jäsenpalvelut | Member services

Moniheli tukee palveluillaan jäsenjärjestöjensä työtä ja kehittymistä jäsentensä tarpeen mukaan: järjestämme koulutusta, neuvomme yksilöllisesti, järjestämme mahdollisuuksia verkostoitua, jaamme projektiavustusta sekä annamme tilat ilmaiseksi kokousta/toimintaa varten. Lue lisää alla!

Moniheli supports the work and development of its member associations based on their needs: we arrange training, guide individually, arrange opportunities for networking, support projects financially and offer space for meetings and activities free of charge. Read more below!

Haluatko käyttää palvelujamme? Hae jäsenjärjestöksi!
Interested in our services? Become a member association!

Yhdistyksen perustoiminnan ja hallinnan tukeminen
Supporting basic association activity and management

Tuemme jäsenjärjestöjämme yhdistyksen perushallintaan liittyvissä asioissa. Jaamme jäsensivuillamme yhdistyksen toimintaa tukevaa ohjeistusta. Annamme jäsenjärjestöille mahdollisuuden myös yksilölliseen neuvontaan. Kokoustilaamme jäsenemme voivat käyttää ilmaiseksi. Järjestämme 4-5 kertaa vuodessa Järjestöklubin, missä jäsenemme tutustuvat uusiin ajankohtaisiin asioihin ja verkostoituvat muiden jäsenten kanssa.

We provide support for the management of our member association. We share in our member page, guidelines supporting how to manage an association. We offer also individual counseling for the member. And our meeting room is free to use by our members. We arrange 4 to 5 times a year Associations Club, where our members can discover new topics and network with other member associations. 

Toiminnan ja projektien suunnittelu ja kehittäminen
Planning and developing activities and project work

Moniheli tukee jäsenjärjestöjensä maahanmuuttajien kotoutumista tukevia projekteja taloudellisesti Moniheli-avustuksella. Tätä avusta voivat hakea jäsenet, jotka eivät saa STEA-avustusta. Tarjoamme avustuksen rinnalla koulutusta ja sparrausta toiminnan ja projektien suunnitteluun, toteuttamiseen ja raportointiin liittyen. Koulutusmateriaalit ovat kaikkien jäsenien käytettävissä. Moniheli auttaa jäseniään myös muiden avustusten hakemisessa.

Moniheli supports economically with Moniheli-grant its member association activities that support immigrant integration. Member associations (not STEA-funded) can apply for this. Alongside the grant, we offer training and sparring concerning activity and project planning, implementation and reporting. Our training materials are available for all members. Moniheli also helps its member associations with applying for other grants.

Yhteistyö, verkostoituminen ja vaikuttaminen
Cooperation, networking, and influencing

Etsimme jatkuvasti uusia tapoja hyödyntää jäsenjärjestöjemme osaamista koko verkoston hyväksi. Esimerkiksi STEA-avustusta saavat jäsenjärjestömme toimivat asiantuntijoina, kun jaamme Moniheli-avustusta muiden jäsenjärjestöjen projekteihin. Vastaavasti nämä jäsenet saavat asiantuntijuudemme käyttöönsä omien hankkeidensa ohjausryhmissä. 

Monihelin omat hankkeet toteutetaan usein yhdessä jäsenjärjestöjen kanssa. Näissä hankkeissa jäsenjärjestöt pääsevät käyttämään ja kehittämään omaa asiantuntemustaan yhteisönsä kotoutumisen ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Samalla jäsenjärjestöjen projektityön osaaminen vahvistuu.

Moniheli tarjoaa aktiivisesti jäsenjärjestöilleen mahdollisuuksia verkostoitua esim. Järjestöklubeissaan niin keskenään kuin tärkeiden kotouttamiskentän sidosryhmien ja toiminnan mahdollisten rahoittajien kanssa. 

We look constantly for new ways to make the most of our member associations' knowledge and competences for the whole network's benefit. For example, our member associations operating with the STEA grant can act as experts when Moniheli Grants are processed. In return, we gladly act as advisors in their projects' steering groups. 

Moniheli's projects are usually executed together with its member associations. There they can use and develop the expertise they have in supporting their community's integration and equality in our society. 
At the same time, they can strengthen their project management skills.

Moniheli offers actively networking possibilities to its member associations, for example in the Associations' Clubs and in other events. There, they can network both with other Moniheli members as well as with other stakeholders in the integration field, including also the potential funders of the activities.

Tutustu myös meidän toimintaan ja vaikuttamistyöhön. Palaa etusivuun klikkaamalla tästä
Read about our activities and our advocacy work. Click here to return to the front page.