Harjoittelijaksi | Internship

Moniheli ottaa mukaan toimintaansa vuosittain 3-6 työharjoittelijaa tai työkokeilijaa. Harjoittelu tai työkokeilu Monihelissä tarjoaa oivan mahdollisuuden tutustua monikulttuuriseen järjestötoimintaan innostavassa, joustavassa ja kansainvälisessä työympäristössä.

Harjoittelijan tehtävät Monihelissä ovat monipuoliset: yleiset avustavat toimistotehtävät, käännöstehtävät, viestintä, tapahtumien järjestely, jäsenjärjestöjen auttaminen, Monihelin eri hankkeissa avustaminen... Muokkaamme tehtäviä harjoittelijan osaamisen mukaan, ja tarjoamme halukkaille haastavampia tehtäviä oman erityisosaamisen perusteella. 

Arvostamme oma-aloitteisuutta, rohkeaa otetta, hyviä vuorovaikutustaitoja ja aitoa kiinnostusta toimia monikulttuurisessa järjestökentässä. Harjoittelu Monihelissä edellyttää sekä suomen että englannin kielen osaamista (tehtävien mukaan toinen vähintään hyvä eli B2, ja toinen erittäin hyvä tai erinomainen, vähintään C1). Muu kielitaito (erityisesti arabia, somali, dari, venäjä, kiina, kurdin kielet, ranska...) on iso plussa. Lisäksi edellytämme hyviä IT-taitoja.

Harjoittelut ovat palkattomia ja kestävät vähintään 6 viikkoa, mielellään 2-6 kuukautta. Kesäkuun lopun ja heinäkuun aikana meillä ei ole toimintaa.

Jos kiinnostuit harjoittelusta Monihelissä, täytähän alla oleva lomake ja otamme Sinuun yhteyttä mikäli harjoittelu onnistuu meillä.

Moniheli's staff includes yearly usually 3 to 6 interns or work tryout employees. An internship at Moniheli offers the opportunity to get to know how NGOs work in Finland and in particular the multicultural association field in an engaging, flexible and international work environment. 

The intern's tasks in our organization are diverse, from general office assistant tasks, translations, communication and organizing events to various service tasks of our member associations. We adapt tasks to the competence, profile and development priorities of interns, and can offer more challenging tasks related to their specific skills. 

We value self-initiative, audacity, good communication skills and a genuine interest in multicultural associations. Practical training in Moniheli requires both Finnish and English language skills (one at at least good level B2 and the other fluent or native C1-2). Other language skills (especially Arabic, Somali, Dari, Russian, Chinese, Kurdish languages, French...) are a big plus. In addition, we require good IT skills.

Internships or work try-outs at Moniheli are unpaid and last at least 6 weeks, but preferably 2 to 6 months. We do not have activities from mid-June to the end of July.

If you are interested in becoming an intern at Moniheli, please fill the form below and we will be in touch if an internship can be arranged.

Hae harjoittelijaksi tai työkokeilijaksi
Intership or work try-out application

Huomaathan, ettemme yleensä ota kesäharjoittelijoita (kesä-heinäkuu).

Please note that we do not usually take summer interns (June-July).

Lähettämällä vastauksesi hyväksyt Monihelin tietosuoja-asetuksen.
By pressing Send, you approve Moniheli's data protection policy.