Yhteistyöfoorumit | Cooperation forums

Yksi OmaPolku-hankkeen toimintamuodoista on yhteistyöfoorumit, joiden tavoitteena on kehittää maahanmuuttajavanhempien, koulujen ja muiden sidosryhmien välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä. Yhteistyöfoorumit kokoavat yhteen maahanmuuttajataustaiset nuoret ja heidän vanhempansa, vertaisohjaajat, opinto-ohjaajat sekä muut vuorovaikutuksen ja yhteistyön kehittämisen kannalta tärkeät sidosryhmät ja asiantuntijat.

Yhteistyöfoorumeiden suunnittelu aloitetaan yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa syksyllä 2020 ja yhteistyöfoorumeita tullaan järjestämään Uudenmaan alueella hankkeen toisen ja kolmannen toimintavuoden aikana.

One of the activities of the OmaPolku project is cooperation forums, the aim of which is to develop interaction and cooperation between immigrant parents, schools and other stakeholders. The cooperation forums bring together young people with an immigrant background and their parents, peer tutors, study counsellors and other stakeholders and experts important for the development of interaction and cooperation.

The planning of cooperation forums will start together with our partners in autumn 2020 and cooperation forums will be organized in the Uusimaa region during the second and third years of the project.