Omakielinen vertaistoiminta maahanmuuttajavanhemmille | Peer support for immigrant parents in their native language

Yksi OmaPolku-hankkeen toimintamuodoista on maahanmuuttajavanhemmille suunnattu omakielinen vertaistoiminta. Vertaistoimintaa toteutetaan darin, englannin, kurdin, ranskan, somalin ja venäjän kielillä. OmaPolku-hankkeessa vertaistoiminta on koulutettujen vertaisohjaajien vetämää yksilö- tai ryhmämuotoista toimintaa, joka keskittyy vanhemmuuden tukemiseen sekä tiedon jakamiseen, ohjaukseen ja keskusteluun koskien mm. suomalaista koulutusjärjestelmää, erilaisia opintopolkuvaihtoehtoja ja ammatteja.

Vertaistoiminta alkaa Uudenmaan alueella syksyllä 2020 ja Turussa, Tampereella ja Lappeenrannassa syksyllä 2021. Voit seurata OmaPolku-hankkeen vertaistoimintaa hankkeen Facebook-sivuilta.

Katso myös OmaPolku-hankkeen tuottamat infovideot ja -esitteet toisen asteen koulutusvaihtoehdoista täältä:

One of the activities of the OmaPolku-project is peer support for immigrant parents in their native language. Peer support will be carried out in Dari, English, Kurdish, French, Somali and Russian. In the OmaPolku-project peer support is carried out in the form of individual and group activities led by trained peer tutors. It focuses on parenting support, information sharing, counselling and discussion on e.g. the Finnish education system, various study path options and professions.

Peer support activities start in autumn 2020 in the Uusimaa region and in autumn 2021 in Turku, Tampere and Lappeenranta. You can follow the peer support activities of the OmaPolku project on the project’s Facebook pages.

Check the info videos and brochures produced by the OmaPolku project about upper secondary education options here: