Omakielinen vertaistoiminta maahanmuuttajavanhemmille | Peer support for immigrant parents in their native language

Yksi OmaPolku-hankkeen toimintamuodoista on maahanmuuttajavanhemmille suunnattu omakielinen vertaistoiminta. Vertaistoimintaa toteutetaan darin, englannin, kurdin, ranskan, somalin ja venäjän kielillä. OmaPolku-hankkeessa vertaistoiminta on koulutettujen vertaisohjaajien vetämää yksilö- tai ryhmämuotoista toimintaa, joka keskittyy vanhemmuuden tukemiseen sekä tiedon jakamiseen, ohjaukseen ja keskusteluun koskien mm. suomalaista koulutusjärjestelmää, erilaisia opintopolkuvaihtoehtoja ja ammatteja.

Vertaistoiminta alkaa Uudenmaan alueella syksyllä 2020 ja Turussa, Tampereella ja Lappeenrannassa syksyllä 2021. Voit seurata OmaPolku-hankkeen vertaistoimintaa Facebook-sivuilta, jotka avataan toiminnan alkaessa ensi syksynä.

Ajankohtaista

Uudenmaan vertaisohjaajien rekrytointi on alkanut! Lue rekrytointi-ilmoitus ja hae vertaisohjaajaksi 31.5.2020 mennessä tästä linkistä:

(Find the link to recruitment notice and application form in English below!)


One of the activities of the OmaPolku-project is peer support for immigrant parents in their native language. Peer support will be carried out in Dari, English, Kurdish, French, Somali and Russian. In the OmaPolku-project peer support is carried out in the form of individual and group activities led by trained peer tutors. It focuses on parenting support, information sharing, counselling and discussion on e.g. the Finnish education system, various study path options and professions.

Peer support activities start in autumn 2020 in the Uusimaa region and in autumn 2021 in Turku, Tampere and Lappeenranta. You can follow the peer support activities of the OmaPolku project on the project’s Facebook pages, which will open when the activities start next autumn.

News

Recruitment of Uusimaa's peer tutors has started! Read the recruitment notice and apply for the peer tutor position by 31st of May 2020 through this link: