Omakielinen vertaistoiminta maahanmuuttajavanhemmille | Peer support activities for immigrant parents in their native language

Yksi OmaPolku-hankkeen toimintamuodoista on maahanmuuttajavanhemmille suunnattu omakielinen vertaistoiminta. Vertaistoimintaa toteutetaan arabian, darin, englannin, kurdin, ranskan, somalin ja venäjän kielillä.

Vertaistoiminnassa vanhemmat pääsevät keskustelemaan mm. suomalaisesta koulutusjärjestelmästä, toisen asteen koulutusvaihtoehdoista, millä tavoilla vanhemmat voivat tukea nuorta koulutuspolun ja ammatin valinnassa, kodin ja koulun välisen vuorovaikutuksen ja yhteistyön merkityksestä sekä siitä, mitä vanhempien on tärkeää tietää, kun oppivelvollisuusikä nousee Suomessa 18-ikävuoteen.

Vertaistoiminta alkaa Uudenmaan alueella syksyllä 2020 sekä Turussa, Tampereella ja Lappeenrannassa syksyllä 2021. Voit seurata OmaPolku-hankkeen vertaistoimintaa hankkeen Facebook-sivuilta: https://www.facebook.com/OmaPolkuproject

Katso myös OmaPolku-hankkeen tuottamat infovideot ja -esitteet toisen asteen koulutusvaihtoehdoista täältä: 

One form of OmaPolku project’s activities is peer support activities intended for immigrant parents. Peer support activities are carried out in Arabic, Dari, English, Kurdish, French, Somali and Russian.

In the peer support activities, parents can discuss, for example, the Finnish education system, upper secondary education options, the ways parents can support young people in choosing a study or career path and the importance of interaction and cooperation between home and school, and what is essential for the parents to know when the age of compulsory education rises up 18 years in Finland.

Peer support activities will begin in the Uusimaa region in autumn 2020 and also in Turku, Tampere and Lappeenranta in autumn 2021. You can follow the peer support activities of OmaPolku project on the project's Facebook page: https://www.facebook.com/OmaPolkuproject

Check the info videos and brochures produced by the OmaPolku project about upper secondary education options here: